Prieiga prie disertacijų duomenų bazės EBSCO Open Dissertations

Bazės pavadinimas

Tipas

Aprašymas

Prieigos terminas

Open Dissertations (arba prieiga per EBSCO Publishing) *

Visas tekstas arba santraukos

Nuolat pildoma disertacijų duomenų bazė, kurioje daugiau nei 1,2 mln. įvairių mokslo sričių tezių ir disertacijų, parašytų nuo XX a. pradžios iki šių dienų, iš daugiau nei 275 pasaulio universitetų.

Iki 2021 m.
kovo 31 d.