Kristijono Donelaičio „Metų“ vertimas į olandų kalbą

LMA Vrublevskių biblioteką pasiekė dar vienas vertingas pirkinys: iš Liuksemburgo parsisiuntėme Kristijono Donelaičio „Metų“ vertimą į olandų kalbą. Tai – pirmasis šio lietuvių literatūros šedevro vertimas į Erazmo Roterdamiečio palikuonių kalbą. Poemą išvertė indoeuropiečių kalbotyros specialistas Michilis de Vanas (Michiel de Vaan, g. 1973), nūnai senąsias kalbas dėstantis Lozanos universitete. Mokslininkas yra išleidęs monografijas „Avestos balsiai“ (2003), „Danų kalbos aušra“ (2017), taip pat „Lotynų ir kitų italikų kalbų etimologinį žodyną“ (2008); indoeuropeistikos temomis jis publikavo daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių. „Metus“ į olandų kalbą jis išvertė, 2018 m. gavęs Lietuvos kultūros instituto paramą. Rengiant vertimą spaudai, jį konsultavo žinomas donelaitininkas dr. Mikas Vaicekauskas. Knygos leidimą 2019 m. parėmė Lietuvos kultūros taryba ir LR ambasada Nyderlanduose ir Belgijoje. Knygą išleido Nyderlandų leidykla „HaEs producties". Visos mūsų Bibliotekos vardu dėkojame Vertėjui už olandiškąjį Donelaitį!