LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomi piešiniai – tarptautinėje parodoje Krokuvoje

2020 m. spalio 15 d. 18.00 val. Nacionaliniame muziejuje Krokuvoje (Muzeum Narodowe w Krakowie) atidaroma tarptautinė paroda „Baroko genijus. Simonas Čechavičius (1689–1775)“  („Geniusz Baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)“), kurioje pirmą kartą taip plačiai pristatoma vieno žymiausių XVIII amžiaus Abiejų Tautų Respublikos tapytojų Simono Čechavičiaus kūryba. Šio iš Krokuvos kilusio, Romoje dailės studijas baigusio, Varšuvoje, Krokuvoje, Poznanėje, Polocke ir Vilniuje dirbusio talentingo menininko darbai išsibarstę po įvairių šalių atminties institucijas, bažnyčias bei privačias kolekcijas ir yra eksponuojami gana retai, o bandymų surengti monografinę dailininko kūrybos parodą iki šiol dar nebūta.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (LMAVB), reprezentuodama Lietuvos kultūros paveldą, šiai parodai paskolino tris itin vertingus eksponatus: nežinomo XIX a. dailininko anglies pieštuku sukurtą S. Čechavičiaus autoportreto kopiją ir apie 1756 m. S. Čechavičiaus pieštus parengiamuosius piešinius Poznanės Šv. Stanislovo bažnyčios (dabar Nuolatinės Pagalbos Dievo Motinos, Šv. Marijos Magdalietės ir Šv. vyskupo Stanislovo bazilika) altoriniams paveikslams „Piotrovino prikėlimas“ ir „Šv. Stanislovo Kostkos Komunija“. Piešiniai liudija S. Čechavičiaus kūrybinius ieškojimus, atskleidžia, kaip kruopščiai tapytojas apgalvodavo kiekvieną kompozicijos elementą.

Iš viso parodoje rodoma 213 eksponatų iš Lenkijos, Prancūzijos, Ukrainos, JAV, Italijos ir Lietuvos. Parodos kuratorius – dr. Tomasz Zaucha. Tekstus eksponatų katalogui rengė per 40 autorių, tarp jų ir tyrėjos iš Lietuvos: dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė,  dr. Aušra Vasiliauskienė, Dalia Tarandaitė ir Ingrida Pajedaitė. Bibliotekoje saugomus piešinius pervežimui į Lenkiją paruošė Dokumentų restauravimo ir konservavimo skyriaus specialistės.

Paroda Nacionaliniame muziejuje Krokuvoje veiks iki 2021 m. vasario 21 d. Atidarymo transliaciją galima stebėti muziejaus facebook paskyroje: https://lt-lt.facebook.com/muzeum.narodowe.krakow/

Informaciją parengė Ingrida Pajedaitė