Knygos „Ženklai, simboliai, prasmės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu“ pristatymas

2020 m. spalio 8 d. 16.30 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1) vyks knygos „Ženklai, simboliai, prasmės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu“ (sudarytojos: Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė) pristatymas. Dalyvaus LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu ir komunikacija dr. Aurimas Švedas, doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojos dr. Rūta Čapaitė ir dr. Gitana Zujienė. Renginį ves dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.

Mokslinių straipsnių rinkinys „Ženklai, simboliai, prasmės“ – tai idėjos sutelkti tarptautinę pagalbinių istorijos mokslų atstovų bendruomenę įgyvendinimas. Straipsnių autoriai – Lietuvos, Lenkijos, Latvijos mokslininkai. Rinkinį sudaro 15 straipsnių, kuriuose pateikiami tyrimai iš kodikologijos, diplomatikos, paleografijos, šaltiniotyros, heraldikos, sfragistikos, teisinės archeologijos, biografistikos ir prozopografijos bei istorinės geografijos. Kiekvienai iš šių disciplinų kaip savarankiškam mokslui būdingas savas tyrimo objektas ir specifiniai tyrimo metodai. Pagalbiniai istorijos mokslai atskleidžia, kokiais skirtingais aspektais tas pats šaltinis gali būti nagrinėjamas (pvz., rankraštinės knygos, jų destruktai, dokumentai, korespondencija ir kt.). Tai leidžia autoriams tarpdalykiniu aspektu nagrinėti įvairius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės istorijos, kultūros, mentaliteto, ūkio ir kt. reiškinius, pateikti papildomų faktų ir atskleisti valstybinių bei religinių institucijų raidos ypatumus, tam tikro socialinio sluoksnio ar individo puoselėtas vertybes, skelbtas nuostatas ir kt.

Norintys dalyvauti turėtų registruotis interneto adresu inga.beruliene@mab.lt arba telefonu 8 687 88685.

Renginio metu bus galimybė knygą įsigyti.

LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius