Vaikų piešinių paroda Didysis sprogimas

LMA Vrublevskių bibliotekoje iki 2020 m. spalio 30 d. eksponuojama Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos auklėtinių piešinių paroda Didysis sprogimas.

Parodoje „DIDYSIS SPROGIMAS” – egzotiški gėlių žiedai simbolizuoja Visatos atsiradimo teoriją (Big bang) – kosminę visa ko pradžią, milijardais metų nusidriekusią iki kvapnaus, egzotiško sodo, kuriame nesibaigiantis gamtos ciklas – iš nebūties į gyvenimą, iš tamsos į šviesą, iš pumpuro į žiedą, iš nieko į viską... Sprogsta pumpuras, ištrykšta, išsiskleidžia, atgimsta spalvinga, trapi ir tobula gyvybė. Būties ratas apsisuka – ir vėl nauja pradžia. Mokytoja, tapytoja Sigita Morkūnaitė meistriškai ir techniškai pamoko kaip sukurti kosminės Visatos foną, kokiomis priemonėmis išgauti milijardo žvaigždžių įspūdį, jautriai ir kuo realistiškiau pavaizduoti kūrinio kompozicinį akcentą – augalo žiedą.

Vaikų grupės mokytoja – Sigita Morkūnaitė (g. 1992 m.) tapybos bei grafikos bakalauro laipsnį įgijo Glazgo menų mokykloje, Škotijoje. 2014-2016 m. Glazge vedė kompanijos List of Life organizuojamas pramoginio pobūdžio piešimo pamokas suaugusiems, dirbo savanore Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje bei Šakių vaikų globos namuose, specialiųjų poreikių turintiems vaikams vedė dailės terapijos užsiėmimus. Nuo 2016 m. yra Contour Art Gallery reprezentuojama menininkė. 2019 m. baigė dailės pedagogiką Vilniaus Universitete. Tyrinėdama senosios flamandų tapybos technikos galimybes ir savo paveikslais reaguodama į gyvenimo slėpinius – stebuklus, ji siekia prabilti apie tai, kas neįvardinama žodžiais – ribines žmogaus būsenas bei kertinius momentus, kuriuose įvyksta sandūra tarp kasdienybėje kartkartėmis šmėkštelinčios kitapusybės ir savasties. Itin domisi klasikinėmis technikomis ir akademinio piešimo galimybėmis. Mokykloje dirba nuo 2018 m., dėsto vaikų ir paauglių grupėms.

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos įkūrimo data siejasi su svarbiausiais Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo įvykiais. 2021 metų pavasarį mokykla skaičiuos jau 30 metų. Per šį laikotarpį įvyko daug meninių, socialinių projektų, išauginta šiandien žymių įvairių meno sričių kūrėjų, pedagogų ir šiaip kūrybingų kitų profesijų atstovų. Mokyklos programos siekis – mokymo proceso atvirumas, asmenybės ugdymas menu, laisvos kūrybingos asmenybės puoselėjimas. Mokyklos programa paremta ne atskirų šiuolaikinės dailės proceso fragmentų, o margos, įvairių krypčių dailės panoramos pristatymu. Mokykloje dirba laisvi, profesionalūs menininkai, nuolat kuriantys ir taip papildantys ugdymo procesą žiniomis, gebėjimais ir asmeniniais pasiekimais.

Inga Dargužytė, mokymo dalies vedėja, mokytoja