Dailininkas Vladimiras Vinogradovas ir ekslibrisų sąjūdis

2020 m. rugsėjo 17  d. 15.30  val. LMA Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1 atidaroma  šiai Bibliotekai padovanotų Vladimiro Vinogradovo ekslibrisų ir mažosios grafikos kūrinių paroda „Dailininkas Vladimiras Vinogradovas ir ekslibrisų sąjūdis“.

Parodos atidaryme dalyvaus Vladimiras Vinogradovas (dailininko V. Vinogradovo sūnus), menininkė ir rašytoja Aistė Kisarauskaitė, menotyrininkė dr. Neringa Markauskaitė. Renginį ves Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas.

XX a. šeštajame dešimtmetyje Lietuvoje atgijęs ir vėliau plačiai pasklidęs dar prieškariu puoselėtas ekslibrisas dailininkų kūryboje anuomet užimdavo ne menkesnę vietą negu grafikos estampai, tapyba ir skulptūra. Daugelio kūrėjų darbai anuomet išsiskyrė eksperimentavimais, netikėtų spausdinimo būdų ir medžiagų atradimais. Galbūt ir šiais bruožais lietuviški ekslibrisai patraukė užsienyje rengtų parodų organizatorius.

Ekslibrisų sąjūdis neaplenkė ir septintajame bei aštuntajame dešimtmečiuose Vilniuje kūrusio dailininko V. Vinogradovo. Eupatorijoje gimęs ir užaugęs dailininkas, čia susidomėjo ekslibrisais ir nuo aštuntojo dešimtmečio pradėjo dalyvauti ekslibrisų parodose, taip pat ir tarptautinėse – Lenkijoje, Danijoje, Portugalijoje. Parodų katalogai primena, kad jo ekslibrisai būdavo eksponuojami drauge su Alfonso Čepausko, Gražinos Didelytės, Valerijono Vytauto Jucio, Saulės ir Vinco Kisarauskų, Antano Kmieliausko, Petro Repšio, Mikalojaus Povilo Vilučio ir kitų kūrėjų darbais.

Daugelis parodoje eksponuojamų dailininko darbų yra sukurti jo artimiesiems, bičiuliams, ekslibrisų kūrėjams ir kolekcininkams. Šiame rinkinyje galima išskirti keletą temų. Viena iš jų – Eupatorijos istorija, atspindinti skirtingų kultūrų, taip pat ir Antikos, pėdsakus. Ekslibrisuose įžvelgtume ir žmogaus būties slėpinio temą. Ir dar viena tema – įvairių šventųjų atvaizdai – įprasmina mūsų gyvenimo atramą.

 

         

Parodos ir teksto autorė dr. Neringa Markauskaitė,
Retų spaudinių skyriaus mokslo darbuotoja