Kviečiame klausytis audio paskaitos „Bareikos vaikaitis Jonas Jeronimaitis“

Pasitikdama 2021-aisiais minėsimus iškilaus Lietuvos karvedžio Jono Karolio Chodkevičiaus metus, LMA Vrublevskių biblioteka pradeda jam skirtą paskaitų ciklą. Pirmoji paskaita vadinasi „Bareikos vaikaitis Jonas Jeronimaitis“.

Senosios raštijos tyrėjas ir vertėjas dr. Sigitas Narbutas joje pristato Jono Karolio tėvą Joną Jeronimaitį Chodkevičių: pasakoja apie jo gyvenimą bei darbus, jo paveikslą literatūroje, legendinį Chodkevičių giminės protėvį žemaičių galiūną Bareiką ir Joną Chodkevičių šiandien menančius atminties ženklus.

Audio įraše pirmąkart išgirsime vertimą iš 1565 m. Vienoje lotynų kalba pasirodžiusio J. Mylijaus poezijos rinkinio „Pergalė prieš maskvėnus, kurią pasiekė prakilnus ponas Grigalius Chodkevičius" į lietuvių kalbą, taip pat ištrauką iš 1576‒1578 m. parašyto M. Strijkovskio veikalo „Apie šlovingos lietuvių, žemaičių ir rusėnų tautos pradžią, giminių kilmę, galybę ir didvyriškus darbus kovų laukuose ir namie".

Paskaitą parengė ir perskaitė dr. Sigitas Narbutas.

Klausome audio įrašo „Spotify“ programėle arba „Anchor" interneto puslapyje.

Paminklas Chodkevičiams Skuode. Sigito Narbuto nuotrauka.