„...Nes man lietuvystė brangiausias dalykas šiame pasaulyje“: paroda, skirta Viliui Gaigalaičiui (1870–1945)

2020 m. rugsėjo 7 – spalio 30 d. LMA Vrublevskių bibliotekos T. Vrublevskio skaitykloje veiks mažoji paroda „...Nes man lietuvystė brangiausias dalykas šiame pasaulyje“, skirta Viliaus Gaigalaičio 150-osioms gimimo metinėms.

V. Gaigalaitis buvo ryški ir reikšminga XX a. pradžios asmenybė, dariusi įtaką Mažosios Lietuvos religiniam, kultūriniam, politiniam bei visuomeniniam gyvenimui. Jo indėlis į Klaipėdos krašto lietuvininkų tradicijų ir lietuviškumo išsaugojimą – didelis ir vertas tokio pat pripažinimo ir pagarbos kaip ir kitų garsių Didžiosios Lietuvos visuomenės veikėjų – Vinco Kudirkos, Jono Basanavičiaus ir kitų.

Baigęs mokslus ir gavęs filosofijos mokslų daktaro laipsnį, V. Gaigalaitis kunigavo Ramučių, Priekulės, Katyčių parapijose, tuo pat metu dalyvavo politinėje veikloje: nuo 1903 iki 1915 metų buvo išrinktas Prūsijos Landtago deputatu, kur nuolat gynė lietuvininkų interesus. Nenuilsdamas rašė straipsnius spaudai, parašė ir išleido 25 knygeles. Vadovavo labdaros ir kultūros draugijai „Sandora“, kur sukaupė vertingą 7500 leidinių biblioteką, leido ir redagavo mėnraštį „Pagalba“. Prisidėjo Kauno universitete įkuriant Evangelikų teologijos fakultetą. Vargu, ar kas nors kitas yra taip sąžiningai ir nuoširdžiai triūsęs ir tiek daug davęs savo numylėtai gimtinei – Mažajai Lietuvai.

Mažojoje parodoje pateikiamos LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomos V. Gaigalaičio parašytos knygos, taip pat keletas jo rašytų laiškų.

Šie ir kiti dokumentai leidžia mums dar sykį susipažinti su Viliaus Gaigalaičio darbais, liudijančiais jų svarbą ir primenančiais, kokį vaidmenį ši asmenybė suvaidino XX a. pirmosios pusės Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime. 

Parengė Daiva Baniulienė,
Retų spaudinių skyriaus bibliografė