Kviečiame klausytis!

Mūsų bibliotekoje galima susipažinti su dramatiškiausių XX a. istorijos įvykių periodika. 

LMA Vrublevskių bibliotekoje saugoma apie 150 pavadinimų 1941–1944 m. Lietuvoje išleistų periodinių leidinių. Šio laikotarpio spaudoje atsispindėjo Antrojo pasaulinio karo įvykiai, su jais susijęs Lietuvos nepriklausomybės praradimas, taigi šie leidiniai yra vertingas istorijos šaltinis.  

Dauguma leidinių kaip keliantys grėsmę visuomenės savimonei iki 1991 m. buvo ribotai prieinami skaitytojams, saugomi bibliotekos Specialiajame fonde ir išduodami išimties tvarka. 

Šio laikotarpio periodiką išnagrinėjusi mūsų bibliotekos darbuotoja Jolanta Stasytė-Berniūnienė savo apžvalgoje atskleidžia turtingą Vrublevskių bibliotekos 1941–1944 m. Lietuvos periodinių leidinių fondą ir aptaria bendruosius jo bruožus. 

Pirmoje garso įrašo dalyje pristatoma legali sovietinio ir nacių okupacijos laikotarpio periodika. 

Klausyti įrašo >>>