Naujos knygos

2014-07-21

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

Klausome audioįrašo „spotify“ programėle arba interneto puslapyje https://anchor.fm/lmavb. Informaciją parengė Ana Venclovienė, perskaitė Saulius Venclovas.

 

 

Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union. – Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2010. – 330 p.

Šiame straipsnių rinkinyje žymūs pasaulio istorikai nagrinėja Rytų Europai, Rusijos imperijai bei Sovietų Sąjungai būdingas „Rytų“ ir „Vakarų“ sąvokas. Straipsnių autoriai parodo, kad „Rytų–Vakarų“ kultūrinės bei politinės priešpriešos šaknys atsirado daug anksčiau už socializmą ir Šaltąjį karą. Nagrinėjamas Vakarų vaidmuo tokiose srityse kaip architektūra, kinas, muzika, turizmas, sveikatos apsauga, prekių vartojimas, politinė propaganda ir žmogaus teisių suvokimas.

 

 

Kuchabsky, Vasyl. Western Ukraine in conflict with Poland and Bolshevism, 19181923. – Edmonton ; Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2009. – 361 p.

Žinomas ukrainiečių išeivijos istorikas išsamiai aprašo Ukrainos kovas už nepriklausomybę, pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui. Nagrinėjama Ukrainos nepriklausomų valstybių sukūrimo istorija, didžiausią dėmesį skiriant 1918–1919 m. Vakarų Ukrainos Liaudies Respublikos karui su Lenkija ir santykiams su Ukrainos Liaudies Respublika plačiame Europos politikos kontekste. Aptariamas rusų požiūris į Ukrainos nepriklausomybę.

 

 

Coffin, Sarah D.; Harrison, Stephen; Orr, Emily M. The Jazz age : American style in the 1920s. – Cleveland : The Cleveland Museum of Art, 2019. – 400 p.

Šiame prabangiai iliustruotame leidinyje atskleidžiamas amerikiečių santykis su menu bei prabangos prekių vartojimas „Aukso amžiumi“ vadinamame trečiajame XX a. dešimtmetyje. Gausybė iliustracijų ir dviejų žymių meno istorikų straipsniai atskleidžia JAV vykusią Art Deco stiliaus plėtrą dailėje, interjeruose ir architektūroje. Džiazas vartojamas kaip metafora, siejanti įvairiose kultūros srityse vyravusius estetinius polinkius.

 

 

Eagleton, Terry. How to read literature. – New Haven : Yale University Press, 2014. – 216 p.

Žinomo literatūros teorijos specialisto linksmai ir žavingai parašytas vadovas skirtas literatūros studentams ir visiems norintiems pagerinti grožinės literatūros suvokimą. Knygoje mokoma, kaip vertinti teksto toną, ritmą, sintaksę, stilistines priemones ir daugiareikšmiškumą. Nagrinėjamos personažo, siužeto, kūrybinės vaizduotės sąvokos. Aptariama gausybė literatūros stilių ir krypčių, daugelio žymių anglakalbės literatūros autorių kūryba.

Postcards from the Russian revolution. – Oxford : Bodleian Library, 2008. – 95 p.

Šioje knygelėje pirmą kartą 1905 ir 1917 m. Rusijos revoliucijų vaizdinė istorija kuriama pasitelkiant to meto pašto atvirukus. Joje panaudoti Rusijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir JAV išleisti atvirukai iš didžiulės asmeninės kolekcijos, papildžiusios Oksfordo universiteto Bodlėjaus bibliotekos (Bodleian Library) fondus. Atvirukuose matyti piešinių, tapytų paveikslų bei nuotraukų reprodukcijos, kuriose atskleidžiamos įvairiausios revoliucijų laikotarpio realijos. Tai caro šeimos gyvenimo epizodai, kruvinos smurto scenos, gatves užplūdusios minios, valdovus vaizduojančios karikatūros, reti revoliucijos veikėjų portretai, bolševikų režimo propaganda, revoliucinės šventės ir kt.

 

 Buddhism : origins, traditions and contemporary life. – London : The British Library, 2019. – 224 p.

Budizmas laikomas viena iš didžiųjų pasaulio religijų. Šis tikėjimas visame pasaulyje turi apie 500 milijonų sekėjų ir kelia didžiulį susidomėjimą Vakaruose. Ši gausiai iliustruota knyga papildo Britų bibliotekoje 2019 m. pabaigoje – 2020 m. pradžioje vykusią budizmui skirtą didžiulę parodą, kurioje eksponuota gausybė dokumentų iš Britų bibliotekos fondų. Knyga padalyta į keturias dalis pagal pagrindines parodoje atspindėtas temas: istorinio Budos gyvenimas, budizmo filosofija, sklaida ir religinė praktika. Iliustracijose pateikiamos parodoje eksponuotų rankraščių bei spausdintų knygų reprodukcijos.

 

 

Writing : making your mark. – London : The British Library, 2019. – 224 p. 

Ši puošniai iliustruota knyga lydi 2019 m. vasarą Britų bibliotekoje surengtą parodą, kurioje pristatyta pasaulinė rašto istorija. Eksponuota didžiulė rašto pavyzdžių įvairovė, aprėpiant 5000 metų laikotarpį: akmenyje iškalti įrašai, Viduramžių rankraščiai, ankstyvosios spausdintos knygos, šiuolaikinio rašymo ranka ir kompiuterinio teksto rinkimo pavyzdžiai. Svarstoma, kad, priešingai nei numato kai kurios madingos teorijos, rašymo svarba, vystantis skaitmeninėms technologijoms, nemažės.

Hatfield, Philip J. Pacific : an ocean of wonders. – London : The British Library, 2019. – 224 p. 

Ramiojo vandenyno platybėse išsimėčiusiose salose gyvenančioms tautoms ir gentims būdinga didžiulė kultūrų įvairovė. Visas jas sieja bendras veiksnys – santykis su vandenynu. Knygoje pristatomi Britų bibliotekos fonduose saugomi žemėlapiai, tapybos darbai, nuotraukos ir kiti dokumentai bei meno kūriniai, atspindintys turtingą Ramiojo vandenyno kultūrų istoriją. Nagrinėjamos tokios temos kaip kartografija, prekyba, banginių medžioklė, flora bei fauna, laivyba. Atskleidžiama šio trečdalį pasaulio teritorijos užimančio vandenyno įtaka visos žmonijos civilizacijai.

 

 

Schulten, Susan. A History of America in 100 maps. – London : The British Library, 2019. – 256 p. 

Britų bibliotekos fonduose saugomi žemėlapiai pasitelkiami, pristatant penkis Amerikos istorijos šimtmečius nuo Kolumbo kelionių iki skaitmeninio amžiaus. Naujas požiūris į praeitį kuriamas, aptariant išskirtinius kiekvieno žemėlapio bruožus ir istorinę reikšmę. Kai kuriuos žemėlapius nubraižė žymūs kartografai, kitus – nežinomi asmenys: indėnų genčių vadai, kareiviai ir net mokiniai. Knygoje atskleidžiamas kartografijos kaip istorijos suvokimo priemonės vaidmuo; parodoma, kaip žemėlapių naudojimas veikė istoriją.

 

 

Magna Carta : law, liberty, legacy. – London : The British Library, 2015. – 274 p. 

Anglijos karaliaus Jono 1215 m. išleista Didžioji laisvių chartija (Magna Carta) apribojo absoliučią monarcho valdžią ir įpareigojo jį elgtis su vasalais pagal įstatymų reikalavimus. Taip buvo numalšintas įvairių luomų nepasitenkinimas karaliaus valdžia. Šis dokumentas tapo laisvės ir teisingumo galios simboliu. Britų bibliotekoje 2015 m. vyko unikali paroda, skirta 800-osioms Didžiosios chartijos išleidimo metinėms. Parodos kataloge pristatomi unikalūs dokumentai iš turtingų Britų bibliotekos fondų, įskaitant du originalius, 1215 m. surašytus, Didžiosios chartijos egzempliorius. Apžvelgiama chartijos istorija, jos atsiradimo priežastys bei aplinkybės, atskleidžiama šio dokumento reikšmė šiuolaikiniam pasauliui.

 

 

Welch, David. Protecting the people : the Central Office of Information and the reshaping of post-war Britain. – London : The British Library, 2019. – 272 p. 

Vienas iš žymiausių informacijos sklaidos ir propagandos istorijos specialistų pateikia detalią 1946–2011 m. veikusio Jungtinės Karalystės Centrinio informacijos biuro istoriją ir veiklos vertinimą. Centrinis informacijos biuras koordinavo JK vyriausybės socialinės reklamos kampanijas. Knygoje apžvelgiama biuro informacinė veikla tokiose srityse kaip visuomenės sveikata, maisto saugumas, mokyklos ir edukacija, branduolinė grėsmė ir kt. Knyga gausiai iliustruota dokumentais iš Britų bibliotekoje saugomo Centrinio informacijos biuro archyvo.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė