Naujos knygos

2014-07-15

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Caplan, Debra. Yiddish empire : the Vilna troupe, Jewish theater, and the art of itinerancy. – Ann Arbor : University of Michigan Press, 2018. – 327 p. 

Vilniaus trupe (jid. Vilner trupė) vadinęsis klajojantis žydų teatras buvo vienas garsiausių tarpukario Rytų Europoje. Jį 1915 m. įkūrė jauni aktoriai mėgėjai. Trupė netrukus sulaukė neįtikėtinos sėkmės, o jau po kelerių metų tapo pasauline sensacija. Vilniaus trupė rengė pasirodymus garsiuose teatruose, kur iki to laiko nebūdavo leidžiama vaidinti žydams, tuo labiau jidiš kalba. Šioje įtaigiai parašytoje knygoje parodoma, kaip Vilniaus trupės veikla padarė perversmą žydų teatre ir tapo viena iš pirmų avangardinio teatro trupių pasaulyje. Aptariama klajojančių teatro trupių veiklos plėtra XX a. pirmoje pusėje, pagerėjus tarptautiniam transporto susisiekimui. 

 

 

Peters, F. E. The children of Abraham : Judaism, Christianity, Islam. – Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2004. – 237 p. 

Garsaus religijų istorijos tyrėjo F. E. Peterso studija skirta judaizmo, krikščionybės ir islamo lyginamajai analizei, atkreipiant ypatingą dėmesį į daugybę jų tarpusavio panašumų. Didžiųjų religijų istorija sekama nuo VI a. pr. Kristų, kai žydai grįžo į Palestiną iš nelaisvės Babilonijoje, iki Viduramžių, kai jos įgavo savo dabartinį pavidalą.

 

 

Porter, Pamela. Warfare in medieval manuscripts. – London : The British Library, 2018. – 127 p. 

Šioje knygelėje Viduramžių karybos menas iliustruotas vaizdais iš Londono Britų bibliotekos fonduose saugomų rankraščių. Pateikiama gausybė informacijos apie heraldiką, ginklus, riterius, pilių apgultis ir parako naudojimo pradžią.

 

 

Page, Sophie. Magic in medieval manuscripts. – London : The British Library, 2017. – 127 p. 

Nepaisant griežtų Bažnyčios draudimų, Viduramžiais buvo bandoma praktikuoti įvairiausias magijos formas, nuo paprastų burtų iki sudėtingų demono šaukimo ritualų. Pasitelkiant vaizdus iš Londono Britų bibliotekos fonduose (The British Library) saugomų rankraščių, šioje knygoje nagrinėjamas magijos vaidmuo Viduramžių pasaulyje. Parodoma, kaip buvo vaizduojami burtininkai, žiniuonės ir raganos, magiški objektai ir ritualinės procedūros, atskleidžiant nesuvaldomą trauką, kurią Viduramžių vaizduotė jautė mistiniams ryšiams su dangaus ir pragaro karalystėmis.

 

Page, Sophie. Astrology in medieval manuscripts. – London : The British Library, 2017. – 127 p. 

Žemiškųjų įvykių nusakymas, remiantis žvaigždžių ir planetų judėjimais, Viduramžių žmonėms kėlė nepaprastą susižavėjimą. Astrologijos sąvokos bei išvados turėjo įtaką politikai, medicinai, oro spėjimams, kosmologijai ir alchemijai. Remiantis vaizdais iš Londono Britų bibliotekos (The British Library) fonduose saugomų rankraščių, šioje knygoje aptariami Vakarų Europos astrologijos meno principai, įrankiai bei reikšmė visuomenei, taip pat jos sąsajos su magija ir medicina.

 

Walker-Meikle, Kathleen. Cats in medieval manuscripts. – London : The British Library, 2019. – 96 p. 

Viduramžių rankraščių iliustracijose buvo labai populiarios katės. Jas dažnai vaizdavo labai detaliai, neretai ir su grobiu – pelėmis. Katės buvo vaizduojamos ir kaip mylimi augintiniai, ir kaip gudrūs pasakėčių personažai, ir kaip magiški padarai, siaubingos pabaisos, Šėtono patarnautojos. Šioje knygelėje pristatoma gausybė žavingų iliustracijų iš Londono Britų bibliotekos (The British Library) fonduose saugomų rankraščių. Pasakojimai apie iš tikrųjų buvusias bei išgalvotas kates atskleidžia katės ir žmogaus santykį kaip Viduramžių buitinės kultūros dalį.

 

 

Haipeng, Zhang; Wenzhao, Tao. A history of Taiwan : from prehistory to the present. – Bejing : Foreign Languages Press, 2014. – 627 p.

Komunistinė Kinijos Liaudies Respublika ir kapitalistinė Kinijos Respublika (Taivanas) – dvi Rytų Azijoje įsikūrusios valstybės, kurių istoriniai keliai išsiskyrė, bet kiekviena jų tik save laiko tikrąja Kinija. Kinijos Liaudies Respublika mano turinti teisę valdyti Taivaną, skirdama jam tik savo provincijos vaidmenį. Būtent toks požiūris į Taivaną siūlomas šiame Kinijos socialinių mokslų akademijos Taivano studijų institute parengtame Taivano istorijos veikale.

 

Critten, Rory G. Author, scribe and book in Late Medieval English Literature. – Cambridge : D. S. Brewer, 2018. – 226 p.

Remiantis XV amžiaus Anglijos rankraštinėmis knygomis, studijoje nagrinėjama, kaip kai kurie autoriai patys perrašydavo savo tekstus, sukurdavo knygos apipavidalinimą, dalyvaudavo ją gaminant ir užsiimdavo jos sklaida. Tokie rankraštinių knygų kūrėjai dėdavo nemažai pastangų, galimiems knygų skaitytojams aiškindami savo vaidmenį gaminant knygą, nes paties autoriaus pagamintų knygų turinys buvo laikomas ypač patikimu.  

 

 

Jacobs, Emma. The litlle(r) museums of Paris. – New York : Running Press, 2019. – 192 p.

Įtaigiai parašyta, autorės iliustruota knygelė supažindina skaitytoją su Paryžiaus muziejų gausa. Pristatomi 64 mažesni Paryžiaus muziejai. Medžiaga knygoje išdėstyta teminiu ir iš dalies geografiniu principu. Išskiriami istorijai, mokslui ir medicinai, architektūrai ir dizainui, teatrui ir literatūrai, įvairių tautų kultūrai skirti muziejai, menininkų namai-muziejai, Paryžiaus priemiesčiuose esantys muziejai ir kt. Knyga bus naudinga visiems, norintiems apsilankyti Paryžiuje. Ji atveria duris į Paryžiaus kultūrinių lobių pasaulį už didžiausios turistų traukos srities.

 

 

Freedman, Chaim. Eliyahu‘s branches : the descendants of the Vilna Gaon and his family. – Teaneck : Avotaynu, 1997. – 685 p.

Žymaus žydų genealogijos specialisto kapitalinėje studijoje surinkta gausybė medžiagos apie plačią Vilniaus Gaono giminę, sudarytas genealoginis medis nuo XVIII iki XX a. pabaigos. Knygoje minima apie 2500 asmenų. Ištyrinėta gausybė atvejų, kai tikimasi giminystės su Gaonu, nurodytos šeimos, kurių sąsajos su Gaono gimine galimos, bet nepatvirtintos. Knygą lydi išsamūs komentarai apie Gaono gyvenimą ir veiklą, jo giminės istoriją, studijos šaltinius, genealoginės medžiagos rinkimo iššūkius ir problemas, genealogijos vaidmenį žydų kultūroje. Knygos pabaigoje pateikiamos asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

 

 

Anotacijas parengė Ana Venclovienė