Artimiausias kelias iki atradimo. Apie Mečislovą Davainį-Silvestraitį ir lietuvių tautinį judėjimą

Lietuviu norinčiam vadintis bajorui tiek visuomeniniame, tiek ir privačiame gyvenime pridera kalbėti vien lietuvių kalba.

Būtent tokias idėjas apie lietuvių bajorijos integracijos procesus į naujai gimstančią Lietuvos valstybę plėtojo XIX a. pabaigos XX a. pradžios tautosakininkas, etnografas, periodinio leidinio „Litwa" leidėjas Mečislovas Davainis-Silvestraitis.

                                       

Kartu su Jonu Basanavičiumi dirbęs iškilus lietuvių bajoras pasižymėjo kritika Bažnyčios polonizacijai Lietuvoje, priešinosi spaudos draudimams, surinko per 700 žemaičių pasakų ir dėl savo pozicijos buvo dažnai nemėgstamas sulenkėjusio elito.

Savo sekėjams pristatome Dr. Olgos Mastianicos-Stankevič, Lietuvos istorijos instituto lektorės video paskaitą apie Mečislovą Davainį-Silvestraitį, lietuvių tautinį judėjimą ir šio autoriaus dokumentus, saugomus LMA Vrublevskių bibliotekoje.

Vaizdo įrašą žiūrėkite „YouTube“ kanalu

 

Komunikacijos skyrius