Paroda „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka: Bibliotekos kūrimas, 1912–1931 metai“

2020 m. liepos 1 – rugsėjo 11 d. Bibliotekos vestibiulyje atnaujinta mažosios parodos  „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka: Bibliotekos kūrimas, 1912–1931 metai“ ekspozicija.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos raidoje skiriami laikotarpiai: 1912–1931 m. laikytini Bibliotekos kūrimo, 1931–1940 m. – Valstybinės Vrublevskių bibliotekos, o 1941–2009 m. – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos laikotarpiu. 2009 m. rugsėjo 29 d. prasidėjo naujas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos – laikotarpis.

Parodoje eksponuojami rankraštiniai bei ikonografijos dokumentai, iliustruojantys bibliotekos kūrimo bei veiklos laikotarpį iki 1931 metų.

Bibliotekos kūrimo tarpsniui priklauso eksponuojami Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos draugijos komiteto protokolai, narių sąrašai, sąskaitos, 1912 m. išleistas šios Draugijos statutas lenkų ir rusų kalbomis.

Eksponuojamos Vrublevskių bibliotekos kūrėjo Tado Stanislovo Vrublevskio, jo šeimos, bendražygių, Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos draugijos bei Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių draugijos mokslui remti narių nuotraukos. Ekspozicijoje gausu Bibliotekos rūmų bei jos erdvių vaizdų.

Ekspoziciją papildo svarbus dokumentas – 1920 m. gruodžio 19 d. rašyto T. S. Vrublevskio testamento nuorašas.

1912 m. spalio 30 d. Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių viešoji draugija, kurią įkūrė ir kuriai vadovavo Tadas Stanislovas Vrublevskis, įregistravo statutą. Tai buvo esminė permaina, kai privati T. S. Vrublevskio biblioteka tapo visuomenine.

1913 m. vasario 13 d. T. S. Vrublevskis bibliotekos rinkinius perdavė Draugijai, ir Biblioteka tapo prieinama viešąja biblioteka. 1912–1931 m. biblioteka glaudėsi T. S. Vrublevskio bute (Universiteto g. 9).

Karui pasibaigus, T. S. Vrublevskis atnaujino Draugijos veiklą, įsteigdamas Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių draugiją mokslui remti, kurios statutas patvirtintas 1922 m. rugsėjo 15 dieną. Vienas svarbiausių statuto skirsnių, neprarandantis aktualumo ir šiandien, buvo esminė sąlyga: „Draugijos buveinė yra Vilniaus miestas, ir iš Vilniaus Draugijos rinkiniai negali būti išvežti“.

1925 m. kovo 14 d. bibliotekos reikmėms buvo nupirkti Tiškevičių rūmai (Žygimantų g. 1). 1926–1931 m. rūmai buvo atnaujinami.

1931 m. gruodžio 9 d. atnaujinimo darbai buvo baigti, pastatas perduotas Valstybinės  Vrublevskių bibliotekos direkcijai, ir biblioteka atvėrė savo naujosios buveinės duris lankytojams.

Parodą ir informaciją rengė Rūta Kazlauskienė