Artimiausias kelias iki atradimo. Apie Mečislovą Davainį-Silvestraitį ir lietuvių tautinį judėjimą: iš LMA Vrublevskių bibliotekos rinkinių

Viena iš Bibliotekoje numatytų viešųjų paskaitų lankytojams pateikiama garso pavidalu. Dr. Olga Mastianica-Stankevič, Lietuvos istorijos instituto lektorė, perskaitė paskaitą apie Mečislovą Davainį-Silvestraitį ir lietuvių tautinį judėjimą. Mečislovo Davainio-Silvestraičio pavardę galima aptikti įvairiuose XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos istorijos kontekstuose. Tautosakininkas ir etnografas, domėjęsis kalbotyra, archeologija, antropologija ir etnologija, lenkų kalba rašė literatūrinius ir publicistinius kūrinius, dalyvavo politinėje veikloje, leido periodinius leidinius. LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma dalis Davainio-Silvestraičio palikimo – Vilniuje leisto periodinio leidinio Litwa redakcijos dokumentai. Būtent jam kilo mintis leisti bajorijai atskirą periodinį leidinį lenkų kalba, kuriame šiai lenkiškai kalbančiai grupei būtų pristatomas lietuvių tautinis judėjimas. Kalbą laikydamas pirmine tautinės atskirties sąlyga, M. Davainis-Silvestraitis plėtojo mintį, kad lietuviu norinčiam vadintis bajorui visuomeniniame ir privačiame gyvenime pridera kalbėti lietuviškai.

Garso įrašo klausykitės „spotify“ programėle arba interneto puslapyje https://anchor.fm/lmavb

Parengė Komunikacijos skyrius