Tarptautinė nuotolinė konferencija Vilniaus dailės akademijoje

Šį pavasarį vyko Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto organizuota tarptautinė konferencija „Materialus knygos kūnas: tarp tradicijos ir inovacijos“, skirta Vilniaus universiteto bibliotekos 450 metų jubiliejui.

Konferencijos dalyviai iš šešių Europos valstybių dvi dienas nuotoliniu būdu diskutavo apie knygos meną, jos apipavidalinimo tradiciją. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimą „Šilku pasidabinusios: audinio panaudojimas senųjų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos knygų įrišuose“ perskaitė ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus Senosios periodikos sektoriaus bibliografė Agnė Zemkajutė.

Visi skaityti pranešimai buvo įrašyti, tad norintys ją pamatyti, bet negalėję sekti gyvai, tai galės padaryti iki šių metų pabaigos. Nuoroda į visus video įrašus yra Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto puslapyje.

Čia taip pat yra paskelbtos pranešimų tezės ir nuoroda į virtualią parodą „Knygos menas. Dokumentai iš Vilniaus universiteto bibliotekos kolekcijų“.