Aukcione įsigytos vertybės

LMA Vrublevskių biblioteka savo fondus papildė naujomis vertybėmis, įsigytomis 2020 m. birželio 4 d. nuotoliniu būdu vykusiame 14-ame „Ars via“ meno ir kolekcinių vertybių aukcione. Tai šeši Lietuvos kultūros paveldo objektai, kurie nuo šiol bus saugomi Bibliotekos Retų spaudinių skyriuje, o ateityje kai kurie iš jų taps knygos muziejaus „Bibliopolis“ eksponatais.  

Lietuvos pliažas : Lietuvos kurortų žurnalas. – Kaunas : leidėjas-redaktorius J. K. Beleckas, 1932, nr. 1 (5).

Vidurvasarį, 1932 m. liepos 15 d., išleistas serialinis leidinys, kuriame išspausdinti šmaikštūs tekstai apie vasarojimą Lietuvos kurortuose  (Palangoje, Nidoje, Birštone), Kauno pliažuose (Panemunėje, Šančiuose), Zarasuose, pateikti patarimai, kaip elgtis gryname ore, įdėta reklaminių skelbimų. Leidinys iliustruotas piešiniais ir nuotraukomis. Išleisti septyni šio įvairiu dažnumu 1931–1933 m. Palangoje, o po to Kaune ėjusio leidinio numeriai.  Iki šiol Bibliotekoje saugoti 2 šio reto leidinio numeriai: 1931 metų nr. 2 ir  1933 metų nr. 1.

Šypsenos : Šiaulių rajono tunto Raseinių vietininkijos neperiodinis laikraštėlis / redaguoja St. Obuchavičius.  – Raseiniai : Raseinių vietininkijos štabas, 1933, nr. 1.

Pirmasis šapirografu išspausdinto Raseinių skautų leidinio numeris. Iš viso išėjo trys numeriai: 1933 m. – nr. 1–2 ir 1935 m. – nr. 3.

Milašius, Oskaras (1877–1939). Contes lithuaniens de ma Mère lʼOye / O. V. de L. Milosz ; illustrés par A. Galdikas. – Paris : E. Chiron, 1933. – 107 p.

Rašytojo O. Milašiaus prancūzų kalba parengtos ir Paryžiuje 1931 m. išleistos „Lietuviškos mano motušės Žąsies pasakos“, iliustruotos dailininko Adomo Galdiko (1893–1969) – bibliografinė retenybė, kuri nuo šiol bus saugoma ir LMA Vrublevskių bibliotekoje.

Lietuvių liaudies dainos / surinko tremtyje Izidorius Vasyliūnas. – Memmingen (Bavaria): tik privačiam naudojimui atspaudė Juozas Kreivėnas, 1949. – 36 p.

Šiame unikaliame rotatoriumi daugintame leidinyje su natomis išspausdintos dainos, autoriui padainuotos lietuvių karo pabėgėlių. Rinkinį, kurį sudaro 31 daina, I. Vasyliūnas (1906–1982) parengė 1949 m. kovo 30 d. Dilingene (Vokietija), kur jis mokė muzikos lietuvių gimnazijoje. Egzempliorius turi autoriaus dovanojimo Vaclovui Biržiškai (1884–1956) įrašą ir apvalų giluminį   antspaudą: LIBRARY OF ANTANAS BURACAS LIETUVA.  

Vladislaus IV, Poloniae et Sveciae magnus dux Lithuaniae etc. Vario raižinys, 15,3 x 10,6 cm. – XVII a. vid.

Vladislovo Vazos (1595–1648), Lenkijos karaliaus Vladislovo IV ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo II Vazos portretas

1947 m. Detmolde (?)  išleistos lietuvių rašytojo Antano Giedraičio-Giedriaus (1892–1977) knygos „Kelionė į Lietuvą“  viršelio klišė. – Metalas, 11 x 15 cm.

Retų spaudinių skyriuje saugomos knygos, kurią iliustravo žymus lietuvių išeivijos grafikas Romas Viesulas (1918–1986), viršelio klišė – eksponatas kuriamam muziejui „Bibliopolis“. 

Parengė Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė