Informacija skaitytojams

LR Vyriausybei sušvelninus ekstremaliosios situacijos laikotarpiui taikomus reikalavimus, LMA Vrublevskių biblioteka (toliau ‒ Biblioteka) nuo 2020 m. birželio 15 d. teikia daugiau paslaugų skaitytojams: aptarnauja juos visose skaityklose ir abonemente, atsižvelgiant į tokias sąlygas ir laikantis tokių reikalavimų: 

‒ Biblioteka dirba pirmadieniais‒penktadieniais 8‒17 val.;

‒ knygų išdavimas skaityklose ir abonemente atliekamas įprastine tvarka;

‒ visose skaityklose be jokių apribojimų galima naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, taip pat dirbti atsineštais asmeniniais kompiuteriais;

‒ darbui Senosios periodikos ir Tado Vrublevskio skaityklose būtina iš anksto registruotis žemiau nurodytais telefonais ar el. pašto adresais, kadangi darbo vietų skaičius jose yra ribotas. Iš anksto neužsiregistravę ir darbo vietų nerezervavę skaitytojai į šias skaityklas bus priimami, jeigu jose tuo metu bus laisvų darbo vietų;

‒ lankytojai į vidų gali patekti, tik dėvėdami nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Viduje jas nusiimti draudžiama;

‒ lankytojus aptarnauja darbuotojai, dėvėdami nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

‒ lankytojo sveikatos būklė (temperatūra) tikrinama, tik jam pageidaujant ar darbuotojams įtariant, jog jis serga. Nustačius lankytojo karščiavimą, jam nebus leidžiama dirbti Bibliotekoje;

‒ dėl dokumentų užsakymo, išdavimo ir grąžinimo Senosios periodikos skaitykloje prašome kreiptis tel.: (85) 240 4834, arba el. paštu: jolanta.berniuniene@mab.lt;

‒ dėl Rankraščių skyriaus fonde saugomų dokumentų užsakymo, išdavimo ir grąžinimo Tado Vrublevskio skaitykloje prašome kreiptis tel.: (85) 262 3667, arba el. paštu: rankrasciai@mab.lt;

‒ dėl Retų spaudinių skyriaus fonde saugomų dokumentų užsakymo, išdavimo ir grąžinimo Tado Vrublevskio skaitykloje prašome kreiptis tel.: (85) 262 3669, arba el. paštu: retispaudiniai@mab.lt;

‒ aplinkos valymas ir dezinfekcija Bibliotekoje atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2virusu);

skaitytojai vietoje bus aptarnaujami visa apimtimi, kai LR Vyriausybė paskelbs apie ekstremaliosios situacijos laikotarpio pabaigą.