Mnemosinės sodai: UNESCO „Pasaulio atmintis“ LMA Vrublevskių bibliotekoje

LMA Vrublevskių bibliotekoje iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikia mažoji paroda, skirta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metams paminėti. Taip pat parengta virtuali paroda.

 Šią parodą pavadinome Mnemosinės sodais. Mūzų motina Mnemosinė sengraikių buvo laikoma atminties deive, poetams ir oratoriams teikusia iškalbos dovaną. Šiandien ją galime laikyti ir kiekvienos atminties institucijos globėja, poetine jos personifikacija. Na, o sodai žymi žmogaus sukurtą žydinčią, ošiančią, skambančią, įkvėpimą ir poilsį jam nuolat dovanojančią erdvę. Jei prie Mnemosinės sodų dar pridėtume Šiaurės Atėnų metaforą, visai nesunkiai suprastume, kad parodoje kalbama apie Vilniuje, LMA Vrublevskių bibliotekoje, saugomas kultūros vertybes.

Tos vertybės ‒ nepaprastos. Jas drąsiai galime pavadinti vertybių vertybėmis, nes jas sudaro dokumentai, įtraukti į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“. Juos verta pažinti, apsilankius šiuose Mnemosinės soduose, juolab kad Lietuvos Respublikos Seimas 2020 metus paskelbė UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais. Šiai progai ir skirti mūsų Mnemosinės sodai.

LMA Vrublevskių bibliotekoje saugoma 12 dokumentų ir dalis vienos kolekcijos, nuo 2006 iki 2019 m. įrašytų į minėtą UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą. Septyni rankraštiniai ir penki spausdintiniai dokumentai, saugomi šioje atminties institucijoje, pripažinti regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektais. Dvi LMA Vrublevskių bibliotekoje esančios rankraštinės knygos kartu su kitais dokumentais, saugomais Vilniaus universiteto ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekose, kaip „Neformalios lituanistinės mokyklos Kretingos bernardinų vienuolyne dokumentų kolekcija“ turi nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo statusą.

Šioje parodoje eksponuojami ne visi, o tik penki Retų spaudinių ir trys Rankraščių skyriuose saugomi dokumentinio paveldo objektai, kurie, kaip minėta, 2006–2019 m. buvo įtraukti į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“. Šie išskirtinės vertės ir reikšmės dokumentai liudija rašytinio paveldo aktualumą ir puoselėjimą siekiant saugiai jį perduoti ateities žinių visuomenės kartoms. Jie visi aprašyti, suskaitmeninti ir prieinami Skaitmeniniame archyve adresu: http://elibrary.mab.lt.

Išsamesnę informaciją apie visus į nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ įrašytus Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomus unikumus galima rasti Bibliotekos interneto svetainėje: http://www.mab.lt/lt/parodos/virtualios-parodos/2629.

Parengė dr. Daiva Narbutienė,
rankraštinius dokumentus pateikė ir aprašė dr. Rima Cicėnienė ir Erika Kuliešienė