Ištraukos iš tarpukario žurnalo „Moteris“: šeimos teismas

Tarpukario Lietuvoje buvo populiarios viešos diskusijos visuomenei aktualiais klausimais – „teismai“, kuriuos rengdavo ir kuriuose noriai dalyvaudavo to meto akademinė bendruomenė, visuomeninių organizacijų nariai, menininkai, literatai. Buvo „teisiama“ kooperacija, mados, literatūros kryptys, o prieš 90 metų – 1929 m. gruodžio 15 d., į teisiamųjų suolą buvo pasodinta XX amžiaus lietuvių inteligentų šeima. „Teismas sudomino plačią Kauno visuomenę. Jo eigos pasiklausyti prisirinko pilnutėlė universiteto didžioji salė įvairių profesijų ir amžiaus moterų ir vyrų“, rašė žurnalas „Moteris“ 1930 m. sausio numeryje. Daugiau apie XX amžiaus lietuvių inteligentų šeimai iškeltus kaltinimus ir teismo sprendimą, aktualius ir XXI amžiuje, skaitome žurnalo „Moteris“ 1930 m. sausio mėn. straipsnyje „Šeimos teismas“. Įrašą parengė Aida Grybienė, klausome „Spotify“ programėle arba https://anchor.fm/lmavb.  

Komunikacijos skyrius