Enzio Jagomasto 150-osios gimimo metinės

2020-aisiais minime iškilaus lietuvininko Enzio Jagomasto – spaustuvininko ir leidėjo, spaudos bendradarbio, bibliofilo, Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros ir politikos veikėjo, Tilžės akto signataro 150-ąsias gimimo metines.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas Jagomastų spaustuvės rankraščių fondas (F101). Jį sudaro Jagomastų šeimos leidybinės ir lietuviškos visuomeninės veiklos dokumentai. Kai 1941 m. už aktyvią lietuvišką veiklą visa Jagomastų šeima buvo hitlerininkų Paneriuose sušaudyta, dokumentai iš jų buto Vilniuje buvo surinkti ir perduoti Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekai. Iš ten, 1950 m. uždarant Universitetą, sutvarkyti dokumentai buvo perduoti Vilniaus valstybinio universiteto bibliotekai, o nesutvarkyti Jagomastų spaustuvės dokumentų likučiai ir šeimos archyvo rankraščiai – Lietuvos mokslų akademijos Centrinės bibliotekos (dabar LMA Vrublevskių biblioteka) Rankraščių skyriui. Čia galima rasti E. Jagomasto susirašinėjimą su dr. Jurgiu Zauerveinu (Georg Sauerwein), Vilhelmu Storosta-Vydūnu, dr. Viliumi Gaigalaičiu ir kt. iškiliais lietuvininkais; Jagomastų šeimos tarpusavio susirašinėjimą, dienoraščius, užrašų knygeles; spaustuvės-leidyklos „Lithuania“ veiklos Tilžėje dokumentus; Rytprūsiuose 1747–1926 m. išleistų lietuviškų ir vokiškų knygų bibliografiją; Rytprūsių kraštotyros literatūros 1857–1927 m. leidinių bibliografiją; spaustuvės-leidyklos „Lithuania“ Tilžėje leisto ir 1939 m. hitlerininkų uždrausto lietuvių kalba ėjusio laikraščio „Naujasis Tilžės keleivis“ archyvinius dokumentus; spaustuvės „Lithuania“ archyve išlikusius įvairių autorių literatūrinių kūrinių rankraščius; Rytprūsių lietuvių kai kurių švietimo ir kultūros draugijų dokumentus. Šie dokumentai ypač vertingi Rytprūsių ir Mažosios  Lietuvos istorijos tyrėjams ir lietuviškos knygos bei spaudos istoriją gvildenantiems mokslininkams.

Kviečiame susipažinti su virtualia paroda „Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas“. 

Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė