Apie ypatingą lietuvišką žemėlapį, paruošusį „dirvą spaudai grąžinti“, garsiniu formatu

Minėdami Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, kviečiame klausytis garso įrašo apie ypatingą dokumentą, saugomą LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fonduose. Tai  dr. Daivos Narbutienės parengta paskaita „Pro cenzūros kilpas praslydęs leidinys“ iš ciklo  „Bibliopolio žvaigždynas“, kuriame pristatomi  įdomiausi būsimo Knygų muziejaus eksponatai.

1900 m. vasarį, lietuvių spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo metu, Peterburge, A. Iljino kartografijos įmonėje, išspausdintas Antano Macijausko parengtas Žemlapis lietuviškai latviško krašto, pasak Vaclovo Biržiškos, pramušęs „juridinę sieną, kuria buvo aptverta lietuvių spauda“, ir paruošęs „dirvą spaudai grąžinti“. Unikalus šio litografinio žemėlapio, kurio vietovardžiai ir legenda išspausdinti lietuvių kalba lotyniškais rašmenimis, egzempliorius su leidėjo dedikaciniu įrašu Jonui Basanavičiui saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Klausomės pirmąją paskaitos dalį „Spotify“ programėle arba https://anchor.fm/lmavb

Komunikacijos skyriaus informacija