Televizijos laidų ciklas „Maldos namai“: Šv. Dvasios cerkvė ir vienuolynas

Lietuvai būdingas daugelio tikėjimų ir kultūrų sambūvis. Tai, greičiausiai, yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas. Vien Vilnius gražus savo religinių konfesijų ir tikėjimų įvairove bei turtingumu. Šešių televizijos laidų cikle „Maldos namai“ (autoriai Inga Berulienė, Justinas Lingys), kuris buvo nufilmuotas ir transliuotas per regionines televizijas 2019 metais, panaudota vaizdo medžiaga iš LMA Vrublevskių bibliotekos fondų. Dalinis projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Šv. Dvasios cerkvė ir vienuolynas

Šv. Dvasios cerkvė bei vienuolynas Vilniuje yra svarbus piligrimystės centras, nes Lietuvoje veikia tik vienas stačiatikių vienuolynas. Vienuolyne sukaupta turtinga biblioteka, skaitomos paskaitos. Iš išlikusių meno vertybių minėtini baroko architekto J. K. Glaubico sukurtas ikonostasas, trijų stačiatikių kankinių relikvijorius. Ortodoksais (stačiatikiais) save laiko maždaug 4 procentai (145 tūkstančiai) Lietuvos gyventojų. Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia nuo 1935-ųjų turi metropolijos titulą, priklauso Maskvos ir visos Rusios patriarchatui. Apie istorines krikščionybės ištakas ir šių dienų aktualijas, telkiant stačiatikių bendruomenę, apie jų maldos namus – laidoje iš ciklo Maldos namai.