Būsima paroda. Susipažink su eksponatu

Nuo 2020 m. balandžio 8 iki gegužės 6 d. Vrublevskių bibliotekoje ketinome lankytojams atverti naują parodą, „XXVII knygos mėgėjų draugijai 90“(autorė Alma Braziūnienė). Kadangi parodai parengta medžiaga iš bibliotekos fondų nepraranda aktualumo, numatome ją perkelti į 2021 metus. Šįkart susipažinkime su vienu, bet įdomiu būsimos parodos eksponatu ir jo radimosi aplinkybėmis.

XXVII knygos mėgėjų draugija, 1930–1940 metais veikusi Kaune ir propagavusi elitinę bibliofiliją, iškart ėmėsi estetiškų knygų leidybos. Šių knygų turinys turėjo sietis su knygotyra. Draugija išsiuntė siūlymus įvairiems mokslo žmonėms rengti tokius leidinius. Mažosios Lietuvos knygos istoriją pasiūlyta rašyti iš Vilkyškių kilusiam žymiam baltistui Jurgiui Geruliui (Georg Gerullis, 1888–1945), gyvenusiam Vokietijoje. Tačiau šis 1931 m. vasario 20 d. į Kauną išsiuntė tokį atvirlaiškį: „Gerbiamieji! Galvojau šen ir ten, betgi turiu atsisakyti. Mat man rūpi knygų turinys ir kalbos faktai. Vien tuo atžvilgiu studijuoju knygų istoriją, o apie spaustuves visai menkai težinau. Tai p. Vaclovo Biržiškos sritis. Su gilia pagarba / Gerullis“ (LMAVB RS F59-1-97-36). Tad išsamios Mažosios Lietuvos knygos istorijos teko laukti iki pat 1996-ųjų, kol pasirodė Domo Kauno monografija „Mažosios Lietuvos knyga“, apibendrinusi ir anksčiau skelbtus V. Biržiškos bei įvairių kitų humanitarų Mažosios Lietuvos kultūros istorijos tyrimus.

O J. Gerulis, kad ir neparašęs siūlytos knygos, kitais savo baltistikos darbais yra pelnęs tokį autoritetą, kad šio mokslininko pavardės negalėjo aplenkti nė mūsiškės sovietų okupacijos metų enciklopedijos, nors kiti mokslininkai ir už daug menkesnes ideologines pražangas (J. Gerulis buvo Abvero karininkas) būdavo pasmerkiami užmarščiai. Tiesa, karui baigiantis, J. Gerulis kalbininkui Pranui Skardžiui, savo buvusiam studentui Leipcigo universitete, rašė: „Aš esu sotus karo“. Ketino atsidėti vien mokslui, išėjo į atsargą, bet vieną 1945-ųjų rytą į jo namus Berlyne įsiveržė NKVD. Tų metų rugpjūčio 9 d. Rygoje lietuvio ūkininko sūnus Jurgis Gerulis buvo sušaudytas.

Informaciją pateikė Alma Braziūnienė