Televizijos laidų ciklas „Maldos namai“: Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia

Lietuvai būdingas daugelio tikėjimų ir kultūrų sambūvis. Tai, greičiausiai, yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas. Vien Vilnius gražus savo religinių konfesijų ir tikėjimų įvairove bei turtingumu. Šešių televizijos laidų cikle „Maldos namai“ (autoriai Inga Berulienė, Justinas Lingys), kuris buvo nufilmuotas ir transliuotas per regionines televizijas 2019 metais, panaudota vaizdo medžiaga iš LMA Vrublevskių bibliotekos fondų. Dalinis projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia

XVII–XVIII a. Švč. Trejybės vienuolynas kartu su prie Užupio esančia Kijevo metropolitų rezidencija buvo vienas iš unitų (graikų apeigų katalikų) Bažnyčios vystymosi ir klestėjimo centrų. Tai susiejo Vilnių ir Kijevą ne tik dvasiniais, bet ir politiniais saitais. Tiek carinės administracijos laikais, tiek sovietmečiu bažnyčia buvo uždaryta, paversta statybinių medžiagų bandymų laboratorija. 1991 m. šventovė buvo sugrąžinta unitų bendruomenei. 1994 m. Švč. Trejybės bažnyčią ir vienuolyną vėl pradėjo globoti šioje vietoje po 150 metų atsikūręs Šv. Juozapato bazilijonų ordinas. Apie istorinius iššūkius ir ukrainiečių bendruomenės veiklą, dalyvaujant Bažnyčios kunigams, – laidoje iš ciklo Maldos namai. Laidos įrašas: