LMA Vrublevskių biblioteka dviem savaitėm koreguoja savo veiklą

Nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. LMA Vrublevskių biblioteka dėl pandemijos COVID-19 neaptarnaus fizinių lankytojų, o Bibliotekos patalpose nevyks anksčiau suplanuoti renginiai (viešos paskaitos, ekskursijos ir kt). Keičiantis situacijai informuosime.

Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius