Vieša paskaita apie ypatingą lietuvišką žemėlapį

2020 m. kovo 26 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1) bus skaitoma Retų spaudinių skyriaus vedėjos dr. Daivos Narbutienės paskaita „Pro cenzūros kilpas praslydęs leidinys“. Tai jau antroji paskaita iš ciklo „Bibliopolio žvaigždynas“, kuriame pristatomi įdomiausi būsimo Knygų muziejaus eksponatai.

1900 m. vasarį, lietuvių spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo metu, Peterburge, A. Iljino kartografijos įmonėje, išspausdintas Antano Macijausko parengtas Žemlapis lietuviškai latviško krašto, pasak Vaclovo Biržiškos, pramušęs „juridinę sieną, kuria buvo aptverta lietuvių spauda“, ir paruošęs „dirvą spaudai grąžinti“. Unikalus šio litografinio žemėlapio, kurio vietovardžiai ir legenda išspausdinti lietuvių kalba lotyniškais rašmenimis, egzempliorius su leidėjo dedikaciniu įrašu Jonui Basanavičiui saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.

LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius