XI Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimas

2020 m. vasario 28 d. Kauno kultūros centre įvyko XI Lietuvos bibliotekininkų draugijos (toliau – LBD) narių suvažiavimas. LBD pirmininkė J. Steponaitienė pristatė Draugijos pirmininko ir Tarybos veiklos ataskaitą, kurioje akcentavo itin platų veiklų spektrą bei bendro visų Draugijos narių darbo duodamus puikius vaisius. Revizijos komisijos pirmininkė A. Kazakevičiūtė-Bankauskienė pristatė Draugijos finansinę ataskaitą.

Suvažiavimo metu vyko LBD pirmininko, Tarybos bei Revizijos komisijos rinkimai. Antrai kadencijai LBD pirmininke  išrinkta J. Steponaitienė. Į Tarybą buvo išrinkta 15 atstovių iš įvairių Lietuvos bibliotekų. Į Revizijos komisiją išrinktos 3 narės, tarp kurių ir LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotoja, ilgametė LBD narė E. Kuliešienė.

Suvažiavime buvo paskelbti nauji LBD draugijos garbės nariai. Jau esantį narių sąrašą papildė: Emilija Banionytė (Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka), Petras Zurlys (Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka) ir Rima Gražienė (Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka).

Naujai išrinkta LBD pirmininkė J. Steponaitienė nubrėžė tolesnes Draugijos veiklos gaires, kuriose, be tradicinių veiklų numatyta: atnaujinti nuostatus, „Pasaulio bibliotekų žemėlapiui“ teikti sėkmės istorijas, telkti jaunus (naujus!) specialistus bei stiprinti bibliotekininko įvaizdį. Šį ataskaitinį-rinkiminį renginį pagyvino Giedrės Čistovienės (Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka) pranešimas „Skaitmeninio raštingumo ugdymo bibliotekose poveikis vartotojams: 2009–2019 m.“

LMA Vrublevskių bibliotekos LBD skyriui XI suvažiavime atstovavo ir atsakingai balsavo skyriaus pirmininkė R. Smažinienė, narės: L. Kairelienė ir E. Kuliešienė.

 

 

Parengė Rūta Smažinienė
Nuotrauka Leokadijos Kairelienės