Naujos knygos

2020-02-25

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Georgi, Katharina. Illuminierte Gebetbücher : aus dem Umkreis der  Nürnberger Pleydenwurff-Wolgemut-Werkstatt. – Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2013. – 239 p. 

Viduramžių pabaigoje Niurnberge sparčiai vystėsi įvairios meno šakos, taip pat ir rankraštinių knygų iliustravimas. Apie 1500 m. tapytojo, miniatoriaus Jakobo Elsnerio (1486–1517), graviūrų meistro Michaelio Volgemuto (1434–1519), menininkų Glokendonų ir Pleidenvurfų šeimų darbai pasiekė klestėjimo viršūnę. Autorė išsamiai nagrinėja keturias XV a. pabaigos prabangiai iliustruotas maldaknyges, sukurtas Pleidenvurfų Volgemuto dirbtuvėse Niurnberge. Ji pabrėžia didelį miniatiūrų, inicialų, ornamentų kūrėjų meistriškumą bei originalumą, stiliaus naujoves ir savitumą, atskleidžia XV–XVI a. sandūroje Niurnberge susiformavusias socialines, politines bei kultūrines sąlygas, leidusias suklestėti šiai meno šakai.

 

Textkünste : Buchrevolution um 1500 : Begleitpublikation der Ausstellungen „Textkünste. Die Erfindung der Druckseite um 1500“ (Universitätsbibliothek Leipzig, 7.10.2016–29.01.2017), „Impressions premières – la page en révolution de Gutenberg à 1530“ (Bibliothèque municipale de Lyon, 30.09.2016–21.01.2017). – Darmstadt : Philipp von Zabern, 2016. – 223 p. 

Skilčių antraštės, marginalijos, pastraipos, tuščios eilutės – visos šios spausdintos knygos ypatybės atsirado jau po Gutenbergo išradimo. Pradėjus spausdinti knygas, įvyko jų leidybos ir platinimo perversmas, nuo 1450 metų ėmė sparčiai rutuliotis ir pagrindiniai, iki šiol galiojantys teksto pateikimo reikalavimai. Gausiai iliustruotame leidinyje žymūs specialistai aptaria ankstyvųjų spaudinių inovacijas ir eksperimentus, puslapio dizaino raidą, apžvelgia visus esminius knygos apipavidalinimo aspektus. 

 

Siebert, Bernd Friedrich Wilhelm Theodor. Die Sieberts : die Geschichte einer ostpreußischen Buchdrucker- und Verlegerfamilie. – Borsdorf : edition winterwork, 2018. – 254 p. 

Knygoje pasakojama vienos žymiausių Mažosios Lietuvos spaustuvininkų Zybertų šeimos istorija, šaltinių datuojama nuo 1748 metų. Laikraščių, smulkiosios spaudos, knygų leidybos istorija Šilutėje bei Klaipėdoje neatsiejama nuo šios šeimos. Autorius pasakoja apie iškiliausių Zybertų giminės atstovų gyvenimą ir aprašo socialines bei kultūrines-istorines jo aplinkybes, pateikia daug įdomių detalių apie laikraščio „Memeler Dampfboot“ leidybą, apžvelgia XIX a. antros pusės žinių perdavimo bei poligrafijos naujoves. 

 

Goßler, Norbert; Jahn, Christoph. Wikinger und Balten an der Memel : die Ausgrabungen des frühgeschichtlichen Gräberfeldes von Linkuhnen in Ostpreußen 1928–1939. – Kiel : Wachholtz, Murmann Publishers, 2019. – XIV, 417 p., 125 iliustr. p. 

1928–1939 metais vokiečių archeologai intensyviai tyrinėjo Baltijos jūros regiono vikingų laikų kapavietes. Ypač daug dėmesio buvo skirta Linkūnų kapinynui kairiajame Nemuno žemupio krante. Buvo manoma, kad gausūs archeologiniai radiniai ir tyrimų medžiaga dingo per Antrąjį pasaulinį karą, ir tik bendromis Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos archeologų pastangomis pavyko šiuos išteklius rasti. Knygoje pirmą kartą aprašyti 1928–1939 metų Linkūnų kasinėjimai, pateikta laidojimo apeigų tyrimų medžiaga. Studija ypač svarbi baltų ir vikingų santykiams aiškintis.

Roob, Alexander. Alchemie & Mystik : das hermetische Museum. – Köln : Taschen, 2016. – 573 p. 

Pasitelkdamas daugybę iliustracijų, autorius vaizdžiai pasakoja ezoterikos istoriją, plačiai apžvelgia alchemijos tradicijas, pradedant Viduramžių kosmogramomis, krikščioniškąja mistika ir baigiant Viljamo Bleiko piešiniais. Autorius aprėpia okultinių žinių visumą, nagrinėja mistinius kabalos ženklus, rozenkreicerių bei masonų simbolius ir paaiškina, kaip glaudžiai visa tai yra susiję su ankstyvosiomis mokslinėmis medicinos ir chemijos žiniomis. Skaitytojas ras įdomių faktų apie sferų muziką, filosofijos medį, šventąją geometriją ir kt. 

Seeberg, Stefanie. Textile Bildwerke im Kirchenraum : Leinenstickereien im Kontext mittelalterlicher Raumausstattungen aus dem Prämonstratenserinnenkloster Altenberg/Lahn. – Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2014. – 335 p. 

Autorė pateikia Viduramžių bažnyčių ir vienuolynų interjero puošybai skirtų audinių tyrimų rezultatus. Tai ypač menkai tyrinėta sritis. Knyga vertinga dėl paties tiriamojo dalyko ypatybių, nes istorinė bažnytinė tekstilė – itin pažeidžiama paveldo rūšis. Autorė remiasi šešiais išlikusiais ir įvairiuose pasaulio muziejuose saugomais XIII–XIV a. premonstransijonių iš Altenbergo vienuolyno  siuvinėtais lininiais audiniais: sieną puošusia didelio formato drobe su Šv. Elžbietos gyvenimo scenomis, kapo drobe su 22 karūnuotaisiais asmenimis bei altoriaus užtiesalais. 

 

Mintzel, Alf. Von der Schwarzen Kunst zur Druckindustrie: die Buchdruckerei Mintzel und ihr Zeitungsverlag : ein Familienunternehmen in fünf Jahrhunderten. – Berlin : Duncker & Humblot, 2011. – 2 t. 

Garsios spaustuvininkų dinastijos atstovas Alfas Mintcelis dviejų tomų leidinyje pasakoja 1625 m. įkurtos ir keturis šimtmečius vienos šeimos rankose išlaikytos leidyklos „Mintzel-Druck“ istoriją. Seniausio šios pramonės šakos šeimos verslo Vokietijoje istorija atspindi bendrą leidybos,

poligrafijos bei žurnalistikos raidą. Autorius supažindina su svarbiausiais šeimos vienuolikos kartų veiklos įvykiais, vaizdžiai aprašo iškiliausių šios leidėjų dinastijos atstovų pasiekimus ir nesėkmes, skaudžias likimų peripetijas praūžusių karų metu.

Mamerot, Sébastien. Eine Chronik der Kreuzzüge : die Fahrten nach Outremer : der Druck der Miniaturen aus den Passages d’Outremer erfolgte nach dem Exemplar der Bibliothèque nationale de France, Paris. – Köln : Taschen, 2016. – 757 p. 

Parašytas apie 1474 m. ir gausiai iliustruotas Sebastiano Mamro (Sébastien Mamerot) rankraštis yra vienintelis tų laikų dokumentas, kuriame aprašomi Prancūzijos riterių kryžiaus žygiai į Šventąją Žemę. Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje saugomą rankraštį sudaro 277 pergamento lapai, iliustruoti 66 žymaus prancūzų dailininko Žano Kolombo (Jean Colombe) miniatiūromis. Knygoje spausdinamas visas rankraščio vertimas į vokiečių kalbą. Perspausdintas Žano Kolombo miniatiūras lydi išsamūs paaiškinimai. 

 

Jakobi-Mirwald, Christine. Buchmalerei : Terminologie in der Kunstgeschichte. – Berlin : Reimer, 2015. – 314 p. 

Kristinos Jakobi-Mirvald knygų iliustracijų terminologijos žinynas yra naudinga pagalbinė priemonė kiekvienam, nagrinėjančiam knygų meną. Turtinga dalykinė terminija aiškinama trumpai ir aiškiai, prie terminų pateikiami paveikslėliai, tarptautiniai žodžiai turi etimologinius paaiškinimus. Pabaigoje spausdinamas keturių kalbų glosarijus bei išsamus literatūros sąrašas

Anotacijas parengė Rita Novikovienė