2019 metais konservuotų ir restauruotų dokumentų peržiūra

2020 m. sausio 22 d. LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje vyko 2019 metais konservuotų ir restauruotų dokumentų peržiūra. Joje dalyvavo Bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė, Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė ir šio skyriaus Senosios periodikos sektoriaus vadovė Aida Grybienė, Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė bei savo darbus pristatę Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus darbuotojai.

Peržiūrai pateikti 82 ataskaitiniais metais konservuoti ir restauruoti dokumentai: pergamentai, rankraščių rinkiniai ir pavieniai rankraštiniai dokumentai, rankraštinės ir spausdintos knygos, afišos ir kita smulkioji spauda.

Restauratorės Aušra Čiuladienė ir Gražina Smaliukienė 2019 metais restauravo rankraštinę knygą Tetraevangelija [Mažųjų Žuchavičių Evangelija] su spalvotomis miniatiūromis, kurias restauruojant pirmą kartą skyriuje pritaikytas popieriaus plovimo būdas, panaudojant neaustinę kapiliarinę medžiagą Paraprint OL 60. Buvo tęsiamas Sapiegų korespondencijos dokumentų restauravimas (Laimutė Burneikienė, Edita Keršulytė, Rima Maigienė). Per metus restauruota dešimt pergamentų (Birutė Giedraitienė, E. Keršulytė, R. Maigienė), iš kurių penki paruošti Bibliotekos parodai Didesnei Dievo garbei: 450 metų Jėzaus draugijai. E. Keršulytė restauravo Kijeve išleistą panegiriką Capitolium perennis gloriae, kuri įtraukta į UNESCO Lietuvos nacionalinį dokumentinio paveldo registrą Pasaulio atmintis

2020 m. sausio 23–24 d. susipažinti su ekspozicija buvo pakviesti kolegos iš Bibliotekos skyrių. 

Taip sutapo, kad su ekspozicija bei Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus veikla buvo supažindinti ir jaunųjų žurnalistų būrelio (vadovas Alfonsas Kairys) bei įvairų klasių moksleivių grupė iš Lentvario pradinės mokyklos, sausio 23 d. atvykę į ekskursiją po Biblioteką. Jaunieji žurnalistai Bibliotekai padovanojo savo leidžiamo laikraščio Smalsutis 2019 m. gruodžio egzempliorių.

                                   

 

Parengė Birutė Giedraitienė
Nuotraukos Vikos Petrikaitės