Naujos knygos

2020-01-23

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Memorial book. The Ritavas community : a tribute to the memory of our town (Rietavas, Lithuania)  –  New York : JewishGen, 2019. – 284 p.

Yizkor (atminties) knygos – ypatingas informacijos apie prieškarinį žydų gyvenimą šaltinis. Jas jidiš ar hebrajų kalba parengė Holokaustą išgyvenę žydai emigrantai, tokiu būdu įamžindami savo sunaikintų bendruomenių atmintį. Kiekviena tokia knyga skirta atskiram miesteliui. Pagal JewishGen atminties knygų projektą jos išverčiamos į anglų kalbą. Ši knyga skirta Rietavui. Joje atskleidžiama miesto istorija ir kasdienis gyvenimas, surinkta informacijos apie žymesnius žydų tautybės veikėjus, pateikiama liudijimų apie Holokaustą. Knygos pabaigoje įdėtas trumpas knygoje vartojamų žydiškų terminų žodynėlis.

 

 

 

Rimmer, Michael. The angel roofs of East Anglia : unseen masterpieces of the Middle Ages. – Cambridge : The Lutterworth Press, 2015. – 125 p. 

Didžioji dalis Anglijos Viduramžių religinio meno kūrinių buvo sunaikinta Reformacijos laikais, apkaltinus katalikų meną stabų garbinimu. Todėl vieninteliai išlikę Viduramžių medinių ornamentų ir religinės skulptūros pavyzdžiai puošia sunkiai prieinamus bažnyčių stogus. Šie angelų skulptūromis puošti Rytų Anglijos bažnyčių stogai – vizualia raiška stulbinantis meno ir architektūros paminklas, tačiau dėl sunkaus prieinamumo jie iki šiol mažai tyrinėti. Šioje knygoje pirmą kartą pateikiama išsami istorinė ir fotografinė tokių stogų studija.

 

 

Makrychev, Andrey; Yatsyk, Alexandra. Lotman‘s cultural semiotics and the political. – London ; New York : Rowman & Littlefield, 2017. – 190 p. 

Knygoje aiškiai ir suprantamai pristatomi pagrindiniai Tartu universitete dirbusio garsaus semiotiko, kultūrologo ir literatūros istoriko Jurijaus Lotmano (Юрий Лотман) darbai ir jo įsteigtos Tartu semiotikos mokyklos pasiekimai. Lotmano kultūros filosofijos metodas pasitelkiamas interpretuojant socialinius ir politinius posovietinės Rusijos paradoksus, šiuolaikinių rusų sovietinių laikų ilgesį bei Vakarų Europos demonizavimą.

 

 

Curta, Florin. Eastern Europe in the Middle Ages (5001300). – Leiden ; Boston : Brill, 2019. – Vol. 1, 2.

Šiame kapitaliniame veikale pateikiama išsami Viduramžių Rytų Europos tyrimų sintezė. Apžvelgiama dabartinė tyrimų būklė, duodama pasiūlymų, kaip orientuotis gausioje daugiakalbėje bibliografijoje. Antrame tome abėcėlės tvarka pateikiama bibliografija, kurioje pagal autorius išvardytos knygos, jų skyriai bei straipsniai daugiau nei dešimčia kalbų.

 

Buying and selling : the business of books in early modern Europe. – Leiden ; Boston : Brill, 2019. – 559 p.

Daugiadalykiniame esė rinkinyje nagrinėjami įvairūs knygų leidybos bei prekybos verslo klausimai Europoje ir už jos ribų ankstyvaisiais moderniaisiais laikais. Remiantis spausdintos produkcijos, dokumentinių liudijimų bei proveniencijų tyrimais, aptariami kintantys skaitytojo, knygų prekeivio, leidėjo ir spaustuvininko santykiai.

 

Amador, Richard. Cavemen with smartphones : how evolution shaped history and finance. – [London] : Flippant Flaneur, 2019. – 381 p.

Mąstyti verčiančioje, prieštaringoje knygoje finansų žurnalistas Richardas Amadoras remiasi žmogaus psichologijos evoliucija nuo priešistorinių laikų iki dabarties, siekdamas atskleisti civilizacijos, pasaulio finansų ir prekybos plėtrą. Autorius drąsiai teigia, kad žmogaus varomosios biologinės jėgos nepasikeitė nuo urvinių žmonių laikų, ir į tai būtina atsižvelgti vertinant šiuolaikinę civilizaciją.

 

 

Kożuchowski, Adam. Unintended affinities : nineteenth-century German and Polish historians on the Holy Roman Empire and Polish-Lithuanian Commonwealth. – Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2019. – 228 p.

Šventąją Romos imperiją tyrinėję XIX a. vokiečių istorikai ir Abiejų Tautų Respubliką tyrinėję to laiko lenkų istorikai siūlė gana panašias savo šalių istorijos interpretacijas. Šioje lyginamosios istorijos studijoje nagrinėjami dviejų valstybių istorinių pasakojimų panašumai ir jų priežastys.

 

Jackson, Julian. A certain idea of France : the life of Charles de Gaulle. – London : Allen Lane, 2019. – 887 p.

Visa generolo Šarlio de Golio (Charles de Gaulle) asmenybė buvo įspūdingo masto: strateginio mastymo gebėjimas, atsidavimas Prancūzijos prestižui, asmeninis asketizmas. Dafo Kuperio (Duff Cooper) istorinių knygų apdovanojimą pelniusioje biografijoje įtaigiai pasakojama apie Prancūzijos nacionalinio vadovo gyvenimą ir veiklą, remiantis gausybe archyvinės medžiagos, puikiomis istorijos žiniomis ir sugebėjimu atskleisti svarbias detales.

 

 

Smith, Douglas. Rasputin. ­– London : Pan Books, 2017. – 817 p. 

Praėjus šimtmečiui po rusų mistiko, Nikolajaus II šeimos favorito Grigorijaus Rasputino nužudymo, jis vis dar vertinamas kaip blogio įsikūnijimas, o jo asmenybė apipinta legendomis. Šioje naujoje biografijoje bandoma atskirti tikrus dalykus nuo vaizduotės sukurtųjų ir atskleisti prieštaringą Rasputino asmenybę Rusijos imperijos žlugimo laikotarpiu.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė