Parodoje – 2019 m. į Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ įrašyti dokumentai

2020 sausio 14 – kovo 1 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje priešais Bendrąją skaityklą eksponuojama paroda, kurioje pristatomi dokumentinio paveldo objektai bei jų kolekcijos, kurie 2019 metais buvo įrašyti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Iš jų yra ir du LMA Vrublevskių bibliotekos dokumentai.

Vienas jų – panegirika, šlovinanti Kairiakrantės Ukrainos Zaporožės kazokų kariuomenės etmoną Ivaną Mazepą „Amžinosios šlovės Kapitolijus“, saugoma LMA Vrublevskių bibliotekoje ir Neformalios lituanistinės mokyklos Kretingos bernardinų vienuolyne dokumentų kolekcija, saugoma LMA Vrublevskių bibliotekoje, Vilniaus universiteto bibliotekoje ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekoje. Taip pat parodoje rodomi Elijo ben Saliamono Zalmano (Vilniaus Gaono) publikuoti darbai, saugomi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje; Simono Daukanto originaliosios kūrybos ir vertimų autografai, saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir Vilniaus universiteto bibliotekoje; Martyno Mažvydo autografas, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje. 

UNESCO programa „Pasaulio atmintis“ buvo sukurta 1992 m., siekiant išryškinti dokumentinio paveldo, kaip neįkainojamo istorijos ir pasaulio civilizacijos raidos liudytojo, žinių apie kultūrų ir tautų įvairovę šaltinio ir kolektyvinės atminties archyvo, svarbą. UNESCO požiūriu, užtikrinant pasaulio atminčiai reikšmingo paveldo apsaugą, būtina šį paveldą surašyti, stiprinti atminties institucijų bendradarbiavimą, skatinti elektroninių katalogų kūrimą, skaitmeninimą ir turinio sklaidą internete, paveldo rinkinių populiarinimą, vertės ir paveldosauginės savimonės ugdymą.