Naujos knygos

2020-01-09

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Memorial book for the Jewish community of Yourburg, Lithuania. – New York : JewishGen, 2019. – 782 p. 

Yizkor (atminties) knygos – ypatingas informacijos apie prieškarinį žydų gyvenimą šaltinis. Jas jidiš ar hebrajų kalba parengė Holokaustą išgyvenę žydai emigrantai, tokiu būdu įamžindami savo sunaikintų bendruomenių atmintį. Kiekviena tokia knyga skirta atskiram miesteliui. Pagal JewishGen atminties knygų projektą jos išverčiamos į anglų kalbą. Ši knyga skirta Jurbarkui. Joje atskleidžiama miesto istorija ir kasdienis gyvenimas, surinkta informacijos apie žymesnius žydų tautybės veikėjus, politines partijas ir sionistinius judėjimus, aprašyta raižytais mediniais ornamentais garsėjusi Jurbarko sinagoga, pateikiama liudijimų apie Holokaustą. 

 

 

Bauman, Zygmunt. Sketches in the history of culture. – Cambridge : Polity Press, 2018. – 289 p. 

Vienas žymiausių XX a. Lenkijos sociologų savo garsioje knygoje aptaria semiotinę kultūros teoriją, jos kilmę ir problemas. Ši knyga Lenkijos socialistinės vyriausybės 1968 m. buvo uždrausta ir dešimtmečius buvo laikoma dingusia. Joje atskleidžiamos ankstyviausios Baumano idėjos bei to meto Lenkijos intelektinis klimatas. Tai pirmas veikalo leidimas anglų kalba.

 

 

Urban, William. The last years of the Teutonic knights : Lithuania, Poland and the Teutonic order. – Barnsley: Greenhill Books, 2019. – 334 p. 

Garsus karinės istorijos specialistas atskleidžia Vokiečių ordino kovas už išlikimą dabartinių Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Baltarusijos, Rusijos ir Vokietijos žemėse XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje. Ypatingas dėmesys skiriamas Vytauto Didžiojo, Jogailos ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Zigmanto veiksmams. Pabrėžiama, kad Rytų ir Centrinės Europos istorijos darbams dažnai būdingas nacionalistinis požiūris. Įtaigiai parašytoje W. Urbano knygoje stengiamasi pasiūlyti objektyvesnį požiūrį į šį audringą istorijos laikotarpį.

 

 

Davis, Margaret Leslie. The lost Gutenberg : the astounding story of one book‘s five-hundred-year odyssey. – London : Atlantis Books, 2019. – 294 p. 

Knygoje pasakojama apie labai reto Gutenbergo biblijos egzemplioriaus (Nr. 45) istoriją, smulkiau aprašant vėlesnį jo gyvavimo laikotarpį nuo XVIII a. pabaigos iki šių dienų. Perėjusi per daugelio privačių savininkų rankas, knyga dabar saugoma Kejo universitete, Tokijuje. Tai pirmas suskaitmenintas Gutenbergo biblijos egzempliorius. Parodoma, kaip siekis įsigyti šį unikumą paveikė jo savininkų gyvenimus. Aptariama, kaip retos knygos tapdavo apsėdimo objektais, samprotaujama apie šiuolaikinio žmogaus santykį su senosiomis knygomis.

 

Barclay, Donald A. Fake news, propaganda, and plain old lies : how to find trustworthy information in the digital age. – Landham ; Boulder ; New York ; London : Rowman & Littlefierld, 2018. – 228 p. 

Žinomas informacinio raštingumo specialistas savo naujoje knygoje aiškina, kaip šiuolaikinėmis informacijos pertekliaus sąlygomis galima atskirti „netikras naujienas“ nuo patikimų žinių. Paaiškinama, kaip atskirti klaidingos informacijos požymius, netikrus statistikos duomenis bei logikos klaidas.

 

McNabb, Charlie. Nonbinary gender identities : history, culture, resources. – Landham ; Boulder ; New York ; London : Rowman & Littlefierld, 2018. – 283 p.

Nebinarinė lytinė tapatybė – šiuolaikinis terminas identifikuoti žmogui, kuris nelaiko savęs tik vyru arba vien moterimi. Šiame informacijos vadove pirmą kartą pateikiamas išsamus informacijos šaltinių apie nebinarinę tapatybę sąvadas, įskaitant šios tematikos žodynėlį bei instrukcijas, kaip naudoti nebinarinės lyties įvardžius. Keliuose straipsniuose išsamiai apžvelgiamas nebinarinės tapatybės reiškinys, jo kultūrinė istorija, vaidmuo masinės informacijos priemonėms, pateikiama žinių apie žymesnius nebinarius asmenis ir kt.

 

 

Gaudet, John. The pharaoh‘s treasure : the origin of paper and the rise of Western civilization. – Stroud : Amberley Publishing, 2019. – 356 p. 

Knygoje aptariama, kaip iš papiruso pagamintos rašymo pagrindo medžiagos išradimas Senovės Egipte leido fiksuoti ir skleisti informaciją iki tol neregėtu mastu, o tai nulėmė ypač spartų civilizacijos vystymąsi. Terminą „popierius“ autorius vartoja plačiąja prasme, iš papiruso pagaminta medžiaga irgi laikoma popieriumi. Aptariama popieriaus istorija nuo papiruso atsiradimo iki šių dienų.

 

Wine, Thatcher; Lane, Elizabeth. For the love of books : designing and curating a home library. – Layton : Gibbs Smith, 2019. – 264 p. 

Nuostabiai iliustruotoje knygoje kalbama apie privačios bibliotekos vaidmenį elektroninės spaudos amžiuje.  Knygų išdėstymas lentynose vertinamas kaip meno forma, asmeninė biblioteka – kaip meno kūrinys. Knygų autorių įsteigta firma („Juniper Books“) užsiima konceptualių privačių bibliotekų dizainu, knygoje pateikiama daugybė jų darbų pavyzdžių. Pateikiama nemažai patarimų, kaip geriau atrinkti knygas savo privačiai kolekcijai ir jas išdėstyti namų erdvėse, parinkti knygą dovanai ir kt.

 

 

Toward a global Middle Ages : encountering the world through illuminated manuscripts. – Los Angeles : The J. Paul Getty Museum, 2019. – 285 p. 

Kelis pastaruosius dešimtmečiais vis dažniau kalbama apie globalizaciją Viduramžių laikotarpiu. Pabrėžiama, kad ne tik moderniam pasauliui, bet ir Viduramžiams buvo būdingi tokie globalizacijos požymiai, kaip nuotolinė prekyba, migracija, daugiataučių imperijų formavimasis ir kultūros formų sklaida. Šioje knygoje globalus Viduramžių pasaulio bruožas atskleidžiamas per įvairių pasaulio kraštų iliuminuotas rankraštines knygas.

 

 

Berger, Sidney E. The dictionary of the book : a glossary for book collectors, booksellers, librarians, and others. – Lanham ; Boulder ; New York ; London : Rowman & Littlefield, 2016. – 317 p.

1300-ų terminų aiškinamasis žodynas apima daugybę su knyga susijusių dalykų: knygotyrą, knygų leidybą ir spausdinimą, knygų apipavidalinimą, spaudos šriftus ir kaligrafiją, knygų gamyboje naudojamas medžiagas, knygų restauravimą, bibliotekininkystę, kolekcionavimą ir kt. Prieduose pateikiami tipografijos ir knygrišystės terminų sąrašai, su popieriumi susijusi terminologija, popieriaus formatų lentelė, pasaulio bibliofilų klubų ir bendrijų sąrašas ir išsami bibliografija.

 

 

Manas grāmatas, mans laiks, 1514 : izstādes „1514. Grāmata. 2014“ katalogs, Latvijas nacionālā bibliotēka, Rīga, 1.7.2014 – 31.3.2015 = My books, my time, 1514 : catalogue of the exhibition „1514. Book. 2014“, National Library of Latvia, Riga, 1.7.2014 – 31.3.2015. – Rīga : Latvijas nacionālā bibliotēka, 2015. – 319 p.

2014-aisiais Ryga buvo paskelbta Europos kultūros sostine. Šia proga Latvijos nacionalinėje bibliotekoje 2014 m. liepą – 2015 m. kovą surengta paroda „1514. Grāmata. 2014“. Parodoje eksponuota 1514 m. išleistų įvairios tematikos leidinių iš Europos bibliotekų fondų, kurie atskleidžia intensyvų XVI a. pradžios visuomeninį bei kultūrinį gyvenimą, plintant spaudai. Tarp eksponatų – garsiausių Europos spaustuvininkų šedevrai. Šiame leidinyje pateikiamas gausiai iliustruotas parodos katalogas, įvadiniai straipsniai, taip pat esė apie eksponuotus leidinius, jų autorius ir leidėjus. Tekstas latvių ir anglų kalbomis. Vienas straipsnis pateiktas latvių ir vokiečių kalbomis.

Colard Mansion : incunabula, prints and manuscripts in medieval Bruges. – Gent : Snoeck, 2018. – 240 p.

Colardas Mansionas žinomas kaip vienas iš įtakingiausių veikėjų XV a. Briugės knygų pasaulyje. Jis užsiėmė tiek iliuminuotų rankraščių gamyba, tiek ir inkunabulų spausdinimu, rankraščių bei spausdintų knygų prekyba, garsėjo kaip talentingas rašovas ir vertėjas, elegantiškų spaudos šriftų kūrėjas. Tačiau apie jo gyvenimą mažai težinoma. Šiame gausiai iliustruotame straipsnių rinkinyje žymūs Europos knygos istorijos specialistai aptaria įvairius daugialypės Mansiono veiklos aspektus, taip pat knygos kultūrą bei knygų gamybos ir platinimo verslą XV a. Briugėje.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė