Akvarelių paroda „Kelionės ir sugrįžimai“

2020 m. sausio 7 – vasario 7 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje eksponuojama Audros Selskaitės akvarelių paroda „Kelionės ir sugrįžimai“. Parodos atidarymas vyks sausio 9 d. 17.30 val.

Kaip sako kūrinių autorė Audra Selskaitė: „Kelionės – tai ne tik šalies ar vietos pakeitimas, tai išėjimas iš savęs, savo būsenos, nuotaikos perkeitimas. Tai bėgimas, bangavimas, ieškojimas, krypties atradimas, prasmės suvokimas. Tai grįžimas į savo sielą, į pačią savo esmę. Kelionės – tai trumpos stotelės nusiraminti ir pailsėti, apsvarstyti, susumuoti. Tai laikas, kai gali tarsi iš aukščiau ir toliau pažvelgti į savo gyvenimą, atsijoti, kas nereikšminga ir laikina.

Kelionės – tai pačios gyvenimo prasmės apmąstymas. Sugrįžimas, kad suprastum, kur tavo vieta.

Akvarelė visada atspindi vidinę būseną: kartais ji rami ir šiek tiek ilgesinga, kartais aistringa ar melancholiška, kartais lengvai pakili... Technika: piešinys atliekamas pieštuku, po to popierius sušlapinamas ir prilipinamas prie stiklo. Lieju beveik visada spontaniškai, iš pradžių eina spalva išreikšta emocija, po to – detalizavimas apmąstant. Labai svarbu laiku sustoti (ką ne visada padarau), kad piešinys netaptų „užkankintas“. Parodoje rodomos akvarelės, tapytos Lietuvoje, Vokietijoje, taip pat Ispanijoje, Graikijoje... “