Paroda „Mokslui ir Lietuvai: žymesni pasaulio lietuvių mokslininkai (XX a. – XXI a. pr.)“

2019 m. gruodžio 17 – 2020 m. sausio 29 dienomis LMA Vrublevskių bibliotekoje veikia  paroda „Mokslui ir Lietuvai:  žymesni pasaulio lietuvių mokslininkai (XX a. – XXI a. pr.)“, skirta iškiliems Pasaulio lietuvių mokslininkams paminėti.

2019 metus LR Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Minime  istorinės Lietuvių Chartos, įsteigusios Pasaulio lietuvių bendruomenę, apibrėžusios lietuvių tautinio solidarumo principus, suvienijusios užsienio lietuvius kovai už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, 70-metį.

 „Mokslas neturi tėvynės, bet mokslininkų be tėvynės nebūna. Ir kokią reikšmę pasaulis teikia mokslininko darbams, tokią reikšmę jis teikia ir mokslininko tėvynei“ (Lui Pasteras).

Mūsų šalis pagrįstai gali didžiuotis pasaulio lietuviais, garsinusiais ir tebegarsinančiais Lietuvą toli už jos ribų. Pasitraukę iš Lietuvos ar svetur gimę, gyvenę ir dirbę įvairiais laikotarpiais, jie kopė į mokslo aukštumas, įgyvendindami savo idealus, gebėdami vienyti mokslo siekius su Lietuvos gerovei vykdyta veikla.

Parodos mokslo piligrimų galerijoje pristatoma tik dalis pasaulyje žinomų lietuvių mokslininkų. Tai mokslininkai, ėję sunkiausiu keliu, reikalaujančiu iš žmogaus viso gyvenimo – būti mokslininku ir garsinti savo tautos vardą pasaulyje mokslo laimėjimais bei veikla, skirta Lietuvos gerovei. Tai mokslininkai, savo atliktais darbais, eitomis pareigomis ir organizacine veikla laimėję didelį pripažinimą toli už Lietuvos ribų.

Skirtingų mokslo sričių, skirtingos veiklos mokslininkus vienija bendros vertybinės nuostatos, meilė lietuvių tautos istorijai bei prasminga veikla Lietuvos labui.

Minėtina, jog kelių pristatomų mokslininkų asmeniniai fondai saugomi Vrublevskių bibliotekoje. Tai zoologo Pranciškaus Baltraus Šivickio ir ekologo Kazio Ėringio fondai. Eksponuojami ir rankraštiniai dokumentai, atspindintys garsaus kalbininko semiotiko Algirdo Juliaus Greimo, filosofo Igno Kęstučio Skrupskelio veiklą.

Šių plačiai pasaulyje žinomų lietuvių mokslininkų darbai įsiliejo į tautos kamieną ir tapo lietuvių mokslo dalimi. 

Informaciją parengė parodos autorė Rūta Kazlauskienė