Andriaus Sniadeckio atminimo renginiai Vilniuje ir Kalčiūnuose

2019 m. lapkričio 29 d. Vilniaus universiteto Teatro salėje įvyko Andriaus Sniadeckio skaitymai, prisimenant senojo Vilniaus universiteto tradiciją – švęsti chemijos, farmacijos profesoriaus, gydytojo ir medicinos filosofo Andriaus Sniadeckio (1768–1838) gimtadienį. Renginio organizatoriai: LMA Vrublevskių biblioteka ir Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija kartu su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Literatūros ir kultūros tyrimų institutu. Rėmėjai: bendrovė „Thermo Fisher Scientific“, Rūta ir Rimvydas Baranauskai, Vilniaus universitetas ir Vilniaus universiteto biblioteka. Renginį vedė dr. Birutė Railienė.

Pranešimą „Pirmasis Vilniaus vaikštinėtojas: Andriaus Sniadeckio satyrų personažas ir jo iškylos“ perskaitė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Literatūros ir kultūros tyrimų instituto Lietuvių literatūros katedros vedėja profesorė Brigita Speičytė. Pranešimą „Vilniaus intelektualų atokvėpis: satyrinis laikraštėlis Gatvės žinios (Wiadomości Brukowe)“ perskaitė mecenatas, bibliofilas, senojo Vilniaus universiteto akademinio paveldo puoselėtojas Rimvydas Baranauskas.

Po pranešimų buvo teikiama Andriaus Sniadeckio stipendija, kurią įsteigė UAB „Thermo Fisher Scientific“. Šį įmonė – didžiausia pasaulyje kompanija, siūlanti produktus ir paslaugas mokslui. Jos padalinys Vilniuje – „Thermo Fisher Scientific Baltics“ – kuria, gamina ir pasaulio rinkose platina produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai. „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vyresnysis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros direktorius prof. Arvydas Lubys stipendiją įteikė VU Genetikos studijų programos bakalauro 3 kurso studentei Dominykai Skuodaitei ir VU Genetikos studijų programos bakalauro 3 kurso studentei Ugnei Šimuliūnaitei.

Programoje buvo įrašytas pranešimas „Juromanija: vienos baisios ligos istorija, diagnostika ir gydymas pagal Andrių Sniadeckį“, kurį turėjo skaityti Rolandas Kazlas, tačiau renginio dalyvių laukė staigmena: vietoje pranešimo teatro aktorius ir režisierius Rolandas Kazlas, talkinamas Sigutės Mikalauskaitės ir Deivio Sarapino, suvaidino puikų spektaklį.

Nuo 2010 metų „Lapkričio susitikimus“ organizuoja ir mūsų kaimynai Baltarusijoje – Kalčiūnų vidurinė mokykla (Ašmenos r.). Renginys skiriamas Andriaus Sniadeckio gimtadieniui paminėti. Jo vadovė – mokyklos direktoriaus pavaduotoja Tatjana Davidovič, kuri mokykloje įkūrė Andriaus Sniadeckio memorialinį muziejų. Jau sukūrėme gražią tradiciją po skaitymų Vilniuje vykti į skaitymus Kalčiūnuose.

Šiais metais lapkričio 30 d. „Lapkričio susitikimai“ prasidėjo šv. mišiomis Horodnykų kaimo kapinių koplyčioje. Po mišių prie Andriaus Sniadeckio kapo buvo padėta gėlių. Renginys toliau vyko Kalčiūnų vidurinėje mokykloje. Buvo aplankytas istorijos-kraštotyros muziejus „Mūsų krašto mokslininkas“, skirtas Andriaus Sniadeckio atminimui ir jo akademinės aplinkos istorijai. Konferencijoje pranešimus skaitė Anita Magovska (Poznanė, Lenkija), Tatjana Zablodskaja (Minskas, Baltarusija), Irina Babiševič (Červen, Baltarusija) ir Birutė Railienė. Po pranešimų vyko Lydos muzikinio koledžo kamerinio orkestro koncertas. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę apsilankyti netoli Ašmenos esančiame Polianų kaime ir apžiūrėti Šv. Onos koplyčią – vieną seniausių Baltarusijoje išlikusių tokio stiliaus medinių koplyčių. Apie jos restauravimo darbus papasakojo kunigas Janas Puzyna. Baigiant ekskursiją, kunigas J. Puzyna svečius pakvietė apžiūrėti restauruojamą Arkangelo Mykolo bažnyčią Ašmenoje. Šios bažnyčios sienoje išliko įmūrytas akmeninis patrankos sviedinys, skirtas atminti 1863 m. sukilimo aukoms.

Lietuvos delegacijos dalyvavimą Baltarusijoje parėmė Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka.

                                

  

 

Parengė dr. Birutė Railienė