1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių perlaidojimas 2019 m. lapkričio 22 d.

2019 m. lapkričio 21 d., Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bus pašarvoti 1863–1864 m. sukilimo vadai ir dalyviai, kurių palaikai rasti Gedimino kalne. Jų iškilmingos laidotuvės vyks 2019 m. lapkričio 22 d. Vilniuje.

1863–1864 m. sukilimas, jo dalyvių dokumentai sudaro didelę vertingą mūsų Bibliotekoje saugomo dokumentinio paveldo dalį. Visai didelei LMAVB bendruomenei toji dalis gyvu žodžiu tebeliudija, kokia svarbi 1863–1864 m. rezistentams buvo pagrindinė sukilimo idėja – kova už Laisvę. Pabrėždami, kad organizuojamas ypatingos svarbos istorinis įvykis – valstybinės sukilėlių laidotuvės, maloniai kviečiame prisijungti ir palydėti mūsų Didvyrius.

9–11.30 val. kviečiame atsisveikinti su sukilimo dalyvių palaikais Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikoje.

13.40 val. laidotuvių procesija Vrublevskio, Šventaragio, Pilies, Didžiąja, Aušros Vartų, Drujos, Rasų gatvėmis pajudės į Senąsias Rasų kapines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prie eisenos gali prisijungti visi pageidaujantys. Kviečiame visuomenines organizacijas ir piliečius laidotuvių procesijoje dalyvauti su vėliavomis, kita istorine patriotine atributika.

Amžinojo poilsio 1863–1864 m. sukilimo vadai ir dalyviai atguls Senųjų Rasų kapinių koplyčioje.

Nuo 16 iki 24 val. koplyčia bus atvira visuomenės lankymui. Lapkričio 23–24 d. koplyčia bus atvira nuo 9 iki 21 val. Detalią informaciją apie ceremoniją rasite interneto svetainėje www.lrv.lt

Kartu atsisveikinkime ir pagerbkime 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių bei visų kovojusių ir žuvusių už Lietuvos laisvę ir garbę atminimą!