LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius apdovanotas Garbės Aukso ženklu „Už nuopelnus“

2019 m. lapkričio 19 d. Tarptautinės tolerancijos dienos proga LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriui dr. Sigitui Narbutui už ilgametę švietėjišką, mokslinę veiklą įvairiakalbės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos raštijos srityje ir indėlį į tautinių mažumų kultūros išsaugojimą įteiktas Tautinių mažumų departamento Garbės Aukso ženklas „Už nuopelnus“. Šis iškilmingas Tautinių mažumų departamento organizuotas renginys, kuriame buvo apdovanoti ir pagerbti asmenys, daugiausiai prisidėję prie pilietinės visuomenės kūrimo, tautinių kultūrų puoselėjimo bei tarpkultūrinio dialogo skatinimo, vyko Lietuvos mokslų akademijoje. Sveikiname Bibliotekos Direktorių!