Mokslinė konferencija Albertui Kojalavičiui-Vijūkui pagerbti „Genealogija ir heraldika Lietuvoje – praeitis ir dabartis“

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija organizuoja mokslinę konferenciją skirtą Alberto Kojalavičiaus-Vijūko (1609–1677) gimimo 410-ioms metinėms paminėti.

Konferencija vyks 2019 m. lapkričio 28 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje Vilniuje.

       

Albertas Kojalavičius-Vijūkas (Albert Wijuk Kojałowicz) – žymus 17 a. lietuvis, jėzuitų kunigas, pedagogas, kūrėjas. Keletą metų dirbo Vilniaus universiteto rektoriumi. Puikiai mokėjo ir poetiškai rašė lotynų kalba. Svarbiausias veikalas – pirmoji spausdinta Lietuvos istorija. Vertingas A. Kojalavičiaus-Vijūko darbas – „Lietuvos D. K. bajorijos herbynas“, kuriame surinkta informacija apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealogijas ir heraldiką yra aktualus ir šiandien.

Konferencijos organizatorius:
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

Partneriai:
Lietuvos heraldikos komisija / Lithuanian Heraldry Commission
Valdovų Rūmai
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Lietuvos nacionalinis muziejus (National Museum of Lithuania)
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Šiaulių "Aušros" muziejus
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Bažnytinio paveldo muziejus
Lenkijos institutas Vilniuje - Instytut Polski w Wilnie
Šiaulių universitetas
Lietuvos kultūros tyrimų institutas