Pirmuoju Alberto Kojalavičiaus-Vijūko medalio laureatu išrinktas doc. dr. Edmundas Rimša

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija pirmą kartą organizuoja mokslinę konferenciją, skirtą Alberto Kojalavičiaus-Vijūko (1609–1677) gimimo 410-osioms metinėms paminėti. Konferencija vyks Vilniuje 2019 m. lapkričio 28 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1.

Konferencijos kulminacija – apdovanojimas. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, atsižvelgusi į A. Kojalavičiaus-Vijūko nuveiktus darbus ir nuopelnus Lietuvai, nusprendė deramai pagerbti šią iškilią asmenybę. Ji inicijavo ir įsteigė A. Kojalavičiaus-Vijūko medalį už reikšmingiausių darbų, susijusių su Lietuvos istorijos ir jos pagalbinių disciplinų – genealogijos, heraldikos, veksilologijos ir kt. – plėtojimą, puoselėjimą, tyrinėjimą, paveldo apsaugą, sklaidą, inovacinę, kūrybinę, edukacinę ir mokslinę tiriamąją veiklą. Pirmuoju laureatu išrinktas doc. dr. Edmundas Rimša.

Šios mokslinės konferencijos moto: „Genealogija ir heraldika Lietuvoje – praeitis ir dabartis“. Konferenciją sudaro trys dalys: pirmoji skirta aptarti A. Kojalavičiaus-Vijūko darbams ir biografijai, antroji – genealogijai, trečioji – heraldikai. Pranešimus skaitys doc. dr. Sigitas Narbutas „Alberto Kojalavičiaus-Vijūko darbai iš heraldikos ir genealogijos: trumpa šaltinių apžvalga“, doc. dr. Mintautas Čiurinskas „Alberto ir Kazimiero Kojalavičių biografinė kūryba“, dr. Gabrielė Abromavičiūtė-Jasiūnienė „Žemaitijos bajorų heraldika XVI–XVIII a.: tarp tradicijų ir mados“ ir kt. Mokslinės konferencijos metu bus pristatyta doc. dr. Dalios Emilijos Staškevičienės naujausia knyga, skirta A. Kojalavičiaus-Vijūko „Lietuvos istorijos“ ypatybėms aptarti.

Šiemet pažymime Jėzuitų draugijos veiklos Lietuvoje 450-metį. Albertas Kojalavičius-Vijūkas – žymus 17 a. lietuvis jėzuitų kunigas, pedagogas, kūrėjas. Keletą metų dirbo Vilniaus universiteto rektoriumi. Puikiai mokėjo ir poetiškai rašė lotynų kalba. Svarbiausias veikalas – pirmoji spausdinta Lietuvos istorija. Vertingas A. Kojalavičiaus-Vijūko darbas – „Lietuvos D. K. bajorijos herbynas“, kuriame surinkta informacija apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealogijas ir heraldiką yra aktuali ir šiandien.