Debatai Jašiūnuose – apie Andrių Sniadeckį

2019 m. spalio 23 d. Balinskių dvaro rūmuose Jašiūnuose įvyko debatai „Didieji lenkai“ („Wielcy Polacy”), skirti Vilniaus universiteto profesoriui Andriui Sniadeckiui (1768–1838). Debatų rengėjai – Šalčininkų rajono savivaldybė ir Lenkijos fondas „Rytų studijų institutas“ (Fundacija Instytut Studiów wschodnich). Į renginį buvo sukviesti apskrities pedagogai, vyresniųjų klasių moksleiviai, senjorai. Dalyvavo svečiai iš Baltarusijos, Lenkijos. Pranešimą perskaitė ir Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos darbuotoja dr. Birutė Railienė.

Vieta renginiui buvo pasirinkta neatsitiktinai – nors Andrius Sniadeckis čia ir negyveno, tačiau dažnai lankė savo brolį Joną Sniadeckį (1756–1830), dukros Sofijos šeimą. Balinskių rūmai XIX a. pirmoje pusėje garsėjo ir kaip Vilniaus universiteto profesūros vasaros susitikimų vieta, traukusi puikiu parku, turtinga Jono Sniadeckio moksline biblioteka.

Debatus pradėjusi Šalčininkų rajono mero pavaduotoja Beata Petkevič apibūdino prof. A. Sniadeckį kaip eruditą, visapusišką asmenybę, pasidžiaugė sumanymu viešinti jo nepelnytai užmirštus nuopelnus mokslui. Pranešimą apie vienintelį pasaulyje memorialinį A. Sniadeckio muziejų Kalčiūnuose (Ašmenos r., Baltarusija) ir kasmet organizuojamą renginį Lapkričio susitikimai (nuo 2010 m.), skirtą A. Sniadeckiui, perskaitė Tatjana Davidovič. Apie J. Sniadeckio mokslinę veiklą kalbėjo Karpatų geologijos instituto direktorius Lešekas Jankovskis (Leszek Jankovski), akcentavęs profesoriaus nuopelnus kuriant chemijos vadovėlį ir cheminių elementų lenkų kalba terminus. Lektorius apgailestavo, kad pačioje Lenkijoje yra nepakankamai žinomi A. Sniadeckio nuopelnai chemijos mokslui. Balinskių dvaro muziejaus vadovas Kazimeras Karpičius papasakojo apie Sniadeckių giminę ir Andriaus Sniadeckio palikuonis. Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos darbuotoja dr. Birutė Railienė kalbėjo apie Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos bei  Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos organizuojamus kasmetinius skaitymus Lectiones Andreae Sniadecki (nuo 2012 m.), pristatė svarbiausią A. Sniadeckio veikalą Organinių būtybių teorija (Teorja jestestw organicznych, 1838), kuris 2018 m. buvo išverstas į lietuvių (vertė Irena Katilienė) ir anglų (vertė Kšyštofas Mazurekas) kalbas. Lektorė pakvietė susirinkusius apsilankyti Vilniuje lapkričio 29 d. eiliniuose skaitymuose Lectiones Andreae Sniadecki. Apie A. Sniadeckio gydymo metodus ir dalyvavimą Vilniaus medicinos draugijoje pranešimą perskaitė Šalčininkų ligoninės direktorius Zbignevas Semenovičius (Zbigniev Siemenovicz), pristatė savo knygą apie Vilniaus medicinos draugiją. Renginį vedė Zygmuntas  Berdychovskis (Zygmunt Berdychowski), fondo „Rytų studijų institutas“ įkūrėjas.

Po pasisakymų susirinkusieji apžiūrėjo A. Sniadeckio knygų parodą, kurioje buvo ir Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos leidinių.

            

Parengė dr. Birutė Railienė

Šalčininkų rajono savivaldybės nuotraukos:

http://salcininkai.lt/lit/Didieji-lenkai-lietuvoje--debatai-apie-jendzeju-sniadecki/116711