Naujausias leidinys apie LMA Vrublevskių bibliotekos įkūrėją

LMA Vrublevskių biblioteką pasiekė naujausias leidinys apie advokatą, LMA Vrublevskių bibliotekos įkūrėją Tadą Vrublevskį. Tai – Bibliotekos Rankraščių skyriaus mokslo darbuotojos Rasos Sperskienės parašytas straipsnis „Tado Vrublevskio ryšiai su lietuvių politikos veikėjais, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę“ (lenkų ir lietuvių kalba) atspausdintas atskira knygele.  Joje atskleidžiama, jog advokatas T. Vrublevskis palaikė glaudžius ryšius su Lietuvos Tarybos nariais, nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjais, atstovavo Lietuvos interesams 1920 m. perimant Vilnių, dalyvavo P. Hymanso projekto svarstymuose. Vilniui tapus Lenkijos sudėtine dalimi, Vrublevskis dirbo Laikinojo Vilniaus komiteto teisininku, gynė teismuose lietuvius spaudos, švietimo darbuotojus. Straipsnis parengtas analizuojant LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomus dokumentus. 

Knygelės išleidimą inicijavo Palenkės Lukašo Gurnickio (Łukasz Górnicki) biblioteka Balstogėje. Leidinys papildė nuo 2012 m. leidžiamą seriją „Folia Bibliothecalia“. Jis pratęsė gražią dviejų bibliotekų bendradarbiavimo tradiciją: 2015 m. išleistas buvusio ilgamečio Bibliotekos direktoriaus dr. Juozo Marcinkevičiaus straipsnis „Amžininkai apie Tadą Vrublevskį“, 2017 m. – Rasos Sperskienės studija „Lietuvos kariai Pirmojo pasaulinio karo frontuose“. Leidinio redakciniame komitete dalyvavo trys LMA Vrublevskių bibliotekos atstovai: dr. Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, dr. Sigitas Narbutas.

Informaciją parengė Komunikacijos skyrius