Baltijos šalių mokslo istorikų konferencija

2019 m. rugsėjo 19-21 dienomis Vilniaus universitete įvyko svarbus renginys – 29-oji Baltijos šalių mokslo istorikų konferencija, skirta Vilniaus universiteto įkūrimo 440-osioms metinėms. Konferenciją organizavo Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Baltijos šalių mokslo istorikų ir filosofų asociacija. Tai tęstinė tarptautinė konferencija, nuo 1958 m. vykstanti paeiliui visose Baltijos šalyse, pastaruoju metu ir Suomijoje.

Konferencijoje perskaityta daugiau kaip 50 pranešimų. Autoriai – įvairių šalių mokslininkai. Tarp svečių išsiskyrė dalyviai iš Latvijos (9), panašus skaičius iš Estijos (7), taip pat dalyvavo Lenkijos (4), Rusijos (3), Ukrainos (3) bei Suomijos (1) mokslininkai bei profesorius Romualdas Šviedrys iš Niujorko universiteto. Buvo atstovaujamos įvairios mokslo įstaigos: akademijos, universitetai, insitutai, tyrimų centrai, mokslo muziejai, bibliotekos. Darbas vyko penkiose sekcijose: „Medicina“, „Biologijos mokslai“, „Fiziniai mokslai“, „Mokslas ir technologijos“, „Filosofija“.

LMAVB prisidėjo ne tik organizuodama konferenciją, bet ir pasiūlydama tris pranešimus. Dr. Birutė Railienė ir direktorius dr. Sigitas Narbutas prisidėjo prie konferencijos organizacinių darbų. Taip pat Mokslinės informacijos skyriaus Bibliografijos sektoriaus vadovė Birutė Railienė skaitė pranešimą „Vilniaus universiteto profesoriaus Andriaus Sniadeckio (1768–1838) mokslinio palikimo sklaida“. Taip pat dar vieną pranešimą pristatė bendrai su akademiku Algimantu Grigeliu „Karolis Eduardas von Eichvaldas (1795–1876): ankstyvasis prieš-evoliucionistas Vilniaus universitete“, o kitą kartu su dr. Giedre Mikniene „Retrospektyvi periodinių leidinių bibliografija: Lietuvos bibliografijos Serijos C raida“. Kita šio skyriaus darbuotoja Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė pranešime „Nuo Lietuvių mokslo draugijos iki Lietuvos mokslų akademijos: lituanistiniai mokslo istorijos šaltiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje (1907–1941 m.)“ supažindino su mokslo istorijos šaltinių prieinamumu LMAVB ir jo panaudojimo galimybėmis.

Konferencijoje buvo aptarta aktuali informacija mokslo istorijos klausimais, pasidalyta kitų šalių patirtimi, pasidžiaugta besiplečiančiomis mokslo istorikų gretomis ir naujomis tyrinėjimų temomis. Konferencijos programą ir pranešimų santraukas galima rasti konferencijos leidiniuose: https://www.ies.ee/29-BCHS-Theses.pdf ir https://www.ies.ee/29-BCHS-Program.pdf.

Konferencijos rėmėjai: Lietuvos mokslo taryba ir Thermo Fisher Scientific.

Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė
Nuotraukos Vikos Petrikaitės