Paskaita „Vilnietiški YIVO instituto metai ir jų atgarsiai dokumentų rinkiniuose“

019 m. spalio 3 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyko kultūros istorikės, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovės dr. Laros Lempertienės vieša paskaita „Vilnietiški YIVO instituto metai ir jų atgarsiai dokumentų rinkiniuose“.

1925 m. Vilniuje įkurto Žydų mokslinių tyrimų instituto (jidiš k. – Yidisher visnshaftlekher institut, sutrumpintai YIVO) tikslas buvo tirti Europos žydų kultūrą ir skleisti žinias apie ją. YIVO veiklą Vilniuje nutraukė vidurio Europą sukrėtusios politinės permainos. Pirmą smūgį sudavė 1940 m. sovietų okupacija, ardomąjį darbą užbaigė naciai.

Vos per penkiolika YIVO vilnietiškojo veiklos etapo metų šis institutas sukaupė reikšmingą biblioteką, dideles archyvines kolekcijas, išplėtojo ryšius su visos Europos, JAV, Lotynų Amerikos šalių, Palestinos, net Australijos žydų inteligentija, pasaulinio garso mokslininkais, vykdė mokslinius tyrimus, leido monografijas ir akademinę periodinę spaudą. Vilniuje įsisteigus instituto centrui, jo filialai veikė Berlyne, Buenos Airėse, Varšuvoje ir Niujorke. Nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios Niujorko filialas perėmė centrinės organizacijos funkcijas, dėl to YIVO institutas yra vienintelė Vilniuje įsteigta žydų organizacija, kuri nepaisant Holokausto nepertraukiamai veikia iki šių dienų.

Didelė dalis YIVO kolekcijų buvo sunaikinta ar dingo nacių okupacijos metu, tačiau kitos dalys išliko ir šiandien saugomos ne tik Niujorko YIVO instituto archyve, bet ir Izraelio nacionalinėje bibliotekoje bei keliose Lietuvos atminties institucijose, tarp jų ir LMA Vrublevskių bibliotekoje. Lektorė dr. L. Lempert talkino tvarkant dokumentus, patekusius į Vrublevskių bibliotekos fondus. Šiuo metu Bibliotekoje eksponuojama paroda YIVO archyvo dokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, pristatanti Vrublevskių bibliotekoje saugomo Žydų mokslinių tyrimų instituto fondo (F424) dokumentus, atskleidžianti jų turinį ir įvairovę. Norintys susipažinti su eksponatais prieš paskaitą,  16.30 val., kviečiami į pusvalandžio trukmės ekskursiją, kurią ves parodos rengėjos Rankraščių skyriaus darbuotojos dr. Gita Drungilienė ir Erika Kuliešienė.

 Informaciją rengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius