Dovanos LMA Vrublevskių bibliotekai

2019 m. rugsėjo 17 d. Jonas Antanas Stundžia, aktyvus JAV lietuvių bendruomenės veikėjas, susitiko su Bibliotekos direktoriumi dr. Sigitu Narbutu, Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešiene ir Komplektavimo skyriaus vedėja Daiva Liudavičiene.

Šio vizito Lietuvoje metu J. A. Stundžia Bibliotekos fondus praturtino net keliomis dešimtimis lituanistinių knygų, kurių dauguma išleistos JAV. Dovana papildys Rankraščių skyriuje suformuotą Jono Antano Stundžios fondą F382. Svečias Bibliotekai jau yra padovanojęs JAV Lorenso (Lawrence) miesto lietuvių bendruomenės veiklos dokumentų, kun. Juro Lasinskio archyvą, savo asmeninių dokumentų, JAV lietuvių šapirografuotų rankraštinių leidinių, korespondencijos. Fonde saugomi rankraščiai apima 1938–2006 m. laikotarpį.

                 


Komunikacijos skyrius
Nuotraukos Vikos Petrikaitės