Svečių iš Ukrainos apsilankymas LMA Vrublevskių bibliotekoje

Š. m. liepos 3 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje apsilankė Ukrainos Rados deputatas, labdaros fondo „Naš kraj“ („Mūsų kraštas“) vadovas Vasilijus Janickis ir Moročno cerkvės kunigas, tėvas Pavlo Dubinecas. Juos sutiko LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė ir Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė. Svečius domino vienas raštijos paminklas, šiandien saugomas LMA Vrublevskių bibliotekoje, o prieš 500 metų sukurtas dab. Rivnės apskrityje esančiame Nobelio kaime. Tai vadinamoji Nobelio Evangelija – rankraštinis keturių Evangelijų rinkinys bažnytine slavų kalba. Ateinančiais metais ukrainiečiai Kijeve ir Nobelyje ruošiasi iškilmingai paminėti šio senosios slavų raštijos paminklo 500 metų sukūrimo jubiliejų. Dėl to jiems buvo pagaminta ir perduota skaitmeninė Nobelio Evangelijos kopija. Mokslinė sekretorė L. Kairelienė svečiams papasakojo apie LMA Vrublevskių biblioteką, ukrainiečiai apsilankė Dokumentų konservavimo ir restauravimo ir Skaitmeninimo skyriuose, kur Bibliotekos specialistai šį slavų raštijos paminklą sugrąžino naujam gyvenimui.

 

Direkcijos informacija

Valentinos Kulikauskienės nuotraukos