Rankraščių skyriaus darbuotojas Andrius Jurkevičius apgynė daktaro disertaciją

2019 m. birželio 20 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus archyvaras-fondų saugotojas  Andrius Jurkevičius apgynė disertaciją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioniniai valdžios elitai: Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių atvejai (1392-1579 m.) bei įgijo istorijos ir archeologijos mokslo krypties daktaro laipsnį.

Disertacija buvo rengiama 2014–2018 metais Vilniaus universitete, mokslinis vadovas doc. dr. Eugenijus Saviščevas. Disertacijoje nagrinėtas Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių valdžios elitų ir pareigybių sistemų formavimosi procesas, šio proceso skirtumai ir panašumai minėtose žemėse.

Disertacijos gynimo tarybą sudarė prof. dr. Rimvydas Petrauskas (pirmininkas), dr. Darius Baronas, dr. Sergej Polekhov, prof. dr. Rita Regina Trimonienė ir prof. dr. Irena Valikonytė. Visi recenzentai pabrėžė Andriaus Jurkevičiaus kruopštumą, didžiulį atliktą darbą ir sukauptus vertingus duomenis, o mokslinis vadovas padėkojo už jo pasiryžimą imtis tokios nelengvos tyrimų temos.

LMAVB bendruomenė sveikina Andrių Jurkevičių sėkmingai ir sklandžiai apgynus disertaciją bei linki įdomių mokslinių darbų ir atradimų!

Informaciją parengė Rankraščių skyriaus vedėjos pavaduotoja Gita Drungilienė

Fotografavo Daiva Narbutienė