Vertingas radinys

LMA Vrublevskių bibliotekoje neseniai surastas konvoliutas su dviem iki šiol nežinotais inkunabulais. Jie aptikti Memorialiniame akademiko Konstantino Jablonskio fonde, kuris šiuo metu kaip tik baigiamas tvarkyti. Naudojantis įvairiais šaltiniais pavyko nustatyti, kad tai į vieną knygą įrišti 1497 ir 1500 metais čekų kalba gotikiniu šriftu išspausdinti du Čekijos karalystės teisiniai dokumentai: Artikule sněmovni z roku 1497 ir Zřízení zemské Vladislavské (Jura et constitutiones regni Bohemiae). Antro inkunabulo pavadinimas primena apie bendrą Lietuvos, Lenkijos ir Čekijos istoriją. Mat tuo metu Čekijos ir Vengrijos karalystes valdė vienas iš Kazimiero Jogailaičio sūnų – Vladislovas II (1456–1516). Abu inkunabulai išleisti Prahoje, kaip spėjama, to spaustuvininko, kuris literatūroje vadinamas Prahos Biblijos leidėju. Šis radinys turėtų labai pradžiuginti čekų knygotyrininkus ir bibliografus, nes Artikule sněmovni z roku 1497 bibliografijose žymimas kaip dingęs ir nuo 1820 metų nežinia kur esantis. Nuo šiol jo saugojimo vieta bus galima nurodyti LMA Vrublevskių biblioteką. Zřízení zemské Vladislavské turi trys Čekijos ir viena Vokietijos biblioteka. Šis 1500 m. inkunabulas išėjo keliais variantais; atrodo, kad LMAVB saugo dar vieną pirmojo varianto egzempliorių. Verta nurodyti ir tai, kad LMAVB vienintelė Lietuvoje turi net tris čekų kalba spausdintus inkunabulus. Simboliška, kad tai yra Biblija ir žmonių kurti įstatymai.

Retų spaudinių skyriaus darbuotojos Danguolė Palačionytė ir Violeta Radvilienė