Karališka dovana iš Švedijos

LMA Vrublevskių biblioteką iš Strengneso (Strängnäs, Švedija) pasiekė karališka dovana – skaitmeninė unikalaus leidinio kopija. Tai Gabrieliaus Bialozoro poema, skirta Kristupo Manvydo-Dorohostaiskio ir Sofijos Radvilaitės vestuvėms. Knyga išėjo 1597 m. Vilniuje, greičiausiai Jono Karcano spaustuvėje. Vienintelis mums žinomas egzempliorius saugomas Strengneso katedros bibliotekoje.

Žinių apie šią ypatingą vietą metų pradžioje suteikė ištikimas Bibliotekos skaitytojas Vidmantas Kuprevičius. Aplankęs Strengnesą, jis Bibliotekai padovanojo informacinės medžiagos apie katedrą ir turtingus jos rinkinius. Gavus jos adresą, liko žengti mažą, bet svarbų žingsnelį – parašyti į Švediją ir pasiteirauti apie galimybę gauti Lietuvai unikalaus spaudinio kopiją. Atsakymo sulaukėme po dienos, o po savaitės jau turėjome vaizdus.

Leidinys yra unikalus tiek dėl retumo, tiek dėl intriguojančios Dorohostaiskio ir Radvilaitės vedybų istorijos. Jiedu susituokė 1597 m. Nepraėjus dešimtmečiui vyras sužinojo apie žmonos neištikimybę ir nubaudė svetimautoją, o su žmona po kiek laiko susitaikė, kad ir kaip sunku tai jam buvo padaryti. Vis dėlto buvo vedęs ne ką kitą, o Radvilaitę, Mikalojaus Radvilos Rudojo vaikaitę ir Kristupo Radvilos Perkūno brolėčią! Visa tai įdomiai aprašė lenkų istorikas Janas Seredyka neseniai į lietuvių kalbą išverstoje monografijoje „Kunigaikštytė ir plikbajoris“ (2010).

Strengneso katedra ypač dažnai minėta praėjusiais metais: liepos 31 d. nežinomi piktadariai iš jos pagrobė Švedijos karaliaus Karolio IX Vazos ir karalienės Kristinos karūnas ir valdžios obuolį. Tokiomis liūdnomis aplinkybėmis mažai kas kalbėjo apie turtingą katedros biblioteką, o ji tikrai nusipelno ir dėmesio, ir pagarbos. Bibliotekoje šiuo metu saugoma net 115 rankraštinių kodeksų (seniausias datuojamas 1376 m.) ir 3 732 spaudiniai (skaičiuojant pavadinimais; seniausia knyga – Romoje 1468 m. išspausdintas šv. Augustino veikalas „Apie Dievo valstybę“).

Poemos kopiją Vrublevskių bibliotekai neatlygintinai parūpino Strengneso katedros bibliotekininkė p. Elin Andersson. Jos liudijimu, konvoliutas su šiuo unikumu apie 1640-uosius į Švediją pateko kaip karo grobis iš Olomouco jėzuitų kolegijos. Be Bialozoro poemos, joje yra dar keli lituaniniai leidiniai (Petro Roizijaus 1553 m. Krokuvoje išėjusi giesmė Žygimanto Augusto vestuvėms ir Grigo Dambkovskio bei Aleksandro Tukalskio apie 1595 m. Vilniuje publikuotas epigramų rinkinys), taip pat daug čekų, austrų, lenkų bei vokiečių poetų kūrinių. Sutvarkius kopija bus prieinama Bibliotekos skaitytojams. Visos Vrublevskių bendruomenės ir gausių Lietuvos senosios literatūros tyrėjų bei jos mėgėjų vardu dėkojame p. Elin Andersson!

Sigitas Narbutas
Strengneso katedros nuotrauka – Mattias Pettersson