Reginos Morkūnaitės tapybos paroda

2019 m. birželio 10 – rugsėjo 5 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje veikia Reginos Morkūnaitės tapybos paroda „Žalia žolė per vaiko širdį. Žalia žaliausia...“

Regina Morkūnaitė – Gamtos tyrimų centro fizinių mokslų daktarė. Jos mokslinio darbo sritis – eoliniai procesai, atodangų ir reljefo ypatumai, kontinentinių kopų paplitimo dėsningumai.

Nuo 2000 m. lanko studiją „Paletė“, 2014 m. baigė J. Vienožinskio vakarinę meno mokyklą.

Reginos dailės darbų parodos organizuotos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje, Lietuvos technikos bibliotekoje, Antakalnio bibliotekoje Vilniuje, A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje. Parodos buvo surengtos Raseiniuose ir Širvintose. 2018 m. jos darbai dalyvavo Liaudies meno parodoje, skirtoje Lietuvos šimtmečio šventei „Vardan tos...“, Karininkų ramovės parodoje „Pagauk paukštę“.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos narė.

Tapybos temos – gamta, esama ir įsivaizduojama: kopos, salos, šaltiniai, medžiai, gėlės; Vilniaus miestas; žmonių atminimai ir vizijos; duoklė lietuvių tautai.

Dabartiniu metu, kai žmogus kryžkelėje tarp gamtinės prigimties ir technologijos atradimų, tikėtina, kad dar ilgai pro langą, o ne išmaniajame ekranėly, matysim medžius, sveikus ir apgenėtus bei nukirstus; šaltinius, kurie šaukiasi atidumo jų neramioms versmėms; vaiskią žalumą, kuri kviečia parymoti, gaubia šlamesiu ir kitais garsais, o žalia spalva ne be reikalo vadinama meilės spalva... Stebėkimės, kaip pavasarį keičia vasara, jauskime žalios spalvos virpėjimą ir kaitą, saugokim tuos žmogaus draugus, paukščius, gyvūnus, kurie baugščiai, o gal dar draugiškai, ateina prie šaltinių.... O mes kartu su jais...