Studentų praktiniai užsiėmimai Bibliotekoje

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentai LMA Vrublevskių bibliotekoje susipažįsta su gausia Rankraščių skyriuje saugoma paleografine medžiaga. Universitete studentai mokosi skaityti LDK šaltinius, juos versti, komentuoti. Kasmet vykstančio praktinio tiriamojo bakalauro seminaro metu studentai medievistai atranda Vrublevskių biblioteką, kurioje saugomas gausus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūros paveldas. Čia jie skaito ir paleografiškai analizuoja XV–XVII a. LDK dokumentus. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto III kurso studentai Bibliotekoje dirbs kovo-gegužės mėnesiais.

Komunikacijos skyriaus informacija
Vikos Petrikaitės nuotraukos